Academie Deurne

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Instrument huren

Een instrument huren

Bespeel je graag een instrument, maar wil je wachten met de aankoop ervan? 
Dan kan jouw Academie hierbij helpen! 

Welke instrumenten kan je huren?

opgelet! niet elke Academie heeft alle onderstaande instrumenten te huur!

Houten blaasinstrumenten 
Tenor- en basblokfluit, dwarsfluit, piccolo, alt- en basfluit, hobo, klarinet, altklarinet, basklarinet, kleine klarinet, fagot, sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon

Koperen blaasinstrumenten
Hoorn, trompet, cornet, trombone, bugel, tuba

Strijkinstrumenten
Viool, altviool, cello, contrabas

Snaarinstrumenten
Akoestische gitaar junior, elektrische gitaar, basgitaar, baglama, ud

Slagwerkinstrumenten
Studiemarimba

Hoe lang kan je een instrument huren? 

Om een instrument te kunnen ontlenen moet je officieel ingeschreven zijn en de jaarlijkse bijdrage en waarborg betaald hebben.

Het instrument wordt uitgeleend voor maximaal twee schooljaren. De uitleenperiode eindigt op 30 juni. Indien het instrument niet ingeleverd is op 30 juni zal de waarborg niet terugbetaald worden.

Leerlingen die de huur van hun instrument wensen te verlengen in het volgende schooljaar moet ingeschreven zijn voor 30 juni en vragen hiervoor uitdrukkelijke toestemming aan de directeur.

Bij het beëindigen van de opleiding vóór het einde van het schooljaar moet het instrument uiterlijk 15 kalenderdagen na de officiële datum van uitschrijving worden ingeleverd.  Bij niet-naleving wordt de waarborg niet terugbetaald. Je hebt geen recht op een terugbetaling van een deel van de jaarlijkse bijdrage.

Het is verboden het instrument verder te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.

Hoeveel bedraagt de huurprijs en wat met waarborg? 

Vanaf schooljaar 2021-2022 gelden volgende tarieven:

Huren vanaf 1 september

Tarief huurbedrag Bijhorende waarborg  Categorie
Standaardtarief 75 euro 100 euro Alle instrumenten
Verminderd tarief* 25 euro 100 euro Alle instrumenten

Huren na 1 februari

Tarief Huurbedrag  Bijhorende waarborg Categorie
Standaardtarief 50 euro 100 euro Alle instrumenten
Verminderd tarief* 0 euro 100 euro Alle instrumenten

* Heb je recht op een veminderd tarief? Dan krijg je ook een vermindering op het huurbedrag van je instrument.

Zijn er voldoende instrumenten voorradig? 

Je Academie koopt geregeld instrumenten en tracht tegemoet te komen aan de vraag van de leerlingen. Indien er onverwachts toch geen instrument meer beschikbaar zou zijn, zoeken we samen naar een oplossing.

Kan je een tweede instrument huren? 

Ja, indien er voldoende instrumenten beschikbaar zijn. Leerlingen die slechts één instrument studeren, hebben voorrang bij het huren.

Wat doe je bij beschadiging van het instrument? 

Je bent verantwoordelijk voor de kosten voor het vervangen of herstellen van het instrument ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging door nalatigheid, verkeerd gebruik, ongeval (laten vallen),… tijdens de gebruiksperiode. De schade moet je melden aan de directeur van je Academie. Deze staat in voor de herstelling bij een hersteller van zijn keuze. Je kan nooit het instrument zelf herstellen of laten herstellen door derden. De herstellingskosten zullen afgetrokken worden van de waarborg. Indien de waarborg ontoereikend is, staat je in voor de betaling van het saldo.

Is het instrument verzekerd? 

Neen, maar je kan altijd zelf een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal.

Wat moet je doen als je tijdens het schooljaar stopt met je opleiding? 

Breng dan het gehuurde instrument meteen terug naar je Academie. Uitsluitend tot 30 september wordt huurgeld terug betaald.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op paul.elst@so.antwerpen.be