Academie Deurne

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Missie en Visie

 

De Academie Deurne is een warme ontmoetingsplaats voor iedereen in het bruisende Deurne. Muziek, woord en beeld komen samen op één plaats en inspireren elkaar.  Ons kwaliteitsvol aanbod wordt breed en divers ingevuld. Onze leerlingen beleven kunst vanuit hun eigen artistiek proces. We hechten veel belang aan structurele socio-culturele samenwerkingsverbanden, die de diversiteit van Deurne weerspiegelen.

Samen kunst maken

Binnen de Academie Deurne bieden we beeld, muziek en woord aan. Wij stimuleren vakoverschrijdend samenwerken binnen deze drie domeinen.

We werken samen met verschillende externe partners. Op die manier kunnen onze leerlingen optreden en hun werk tonen op verschillende plekken. Daarnaast organiseren we ook activiteiten in samenwerking met lokale socio-culturele organisaties en scholen. Zo stimuleren we zowel kinderen, jongeren als volwassenen om in een laagdrempelige leeromgeving kennis te maken met onze Academie.

Ons team hecht veel belang aan een open dialoog, artistieke vrijheid en een gedeelde verantwoordelijkheid om samen kunst te beleven.

Artistiek proces op maat

Bij ons staat een samenwerking met wederzijds respect tussen de professioneel opgeleide leerkracht en de leerling centraal. De leervraag van de leerlingen is het vertrekpunt van een persoonlijk artistiek proces. Binnen dit leerproces bekijken we alle leerlingen in hun totaliteit en geven we hen via kwalitatieve feedback inzichten in hun rol als vakman, kunstenaar, onderzoeker, performer en samenspeler.

Brede diversiteit

Iedereen is welkom bij ons.  De diverse rijkdom van de buurt is zichtbaar en voelbaar in onze Academie. We hebben verschillende wijkafdelingen die drempels verlagen en moeilijk bereikbare doelgroepen de weg wijzen naar de Academie. De verscheidenheid aan denkbeelden leidt tot creativiteit, innovatie en diversiteit.

Artistieke vorming is meer dan vakkennis en vaardigheden. Het is een opstap naar kritisch denken, een brede blik, interculturele competenties, samenwerken, zelfvertrouwen en reflectie.
We stimuleren onze leerlingen om zich te ontwikkelen tot artistieke, kritische en constructieve burgers.

“Samen muziek, woord, beeld ontdekken en beleven”