Academie Deurne

muziek - woord - beeld

Missie en Visie

Missie en Visie

Onze Academie staat voor een open Deur(ne) naar een leefwereld vol inspiratie, creativiteit en diversiteit!

VOOR IEDEREEN
De Academie Deurne voor muziek en woord is een ontmoetingsruimte met plaats (letterlijk en figuurlijk) voor iedereen tussen 6 en 99 jaar die creatief geprikkeld wil worden. Hier is ruimte om je talenten in vertrouwen te ontdekken en te ontwikkelen. Wij verwelkomen creatieve talenten van alle diverse achtergronden.
In onze Academie is het gezellig toeven en er is plaats om te experimenteren door nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe werkvormen en cross-overs met andere kunstdisciplines

MET AANDACHT VOOR LOKALE VERANKERING IN DEURNE
Onze Academie ligt midden in het bruisende Deurne en hecht een groot belang aan structurele socio-culturele samenwerkingsverbanden met partners uit het district en zijn inwoners. Daardoor krijg je als leerling al vroeg de kans om met artiesten buiten de Academie samen te werken en het podium te delen.

MAAR OOK BUITEN DE GRENZEN
Je krijgt al vroeg de kans om mee te werken aan internationale uitwisselingsprojecten en mee te gaan op concertreis naar het buitenland door deel uit te maken van het Academieorkest, een ensemble, koor of de
bigband. Op die manier krijg je de gelegenheid om contacten te leggen met andere kunstenaars.

DOOR PROFESSIONELE LERAARS
Bij ons staat de samenwerking tussen de professioneel opgeleide leerkracht en zijn/haar leerlingen centraal. De samenwerking vindt plaats in een familiaire sfeer en is gegrond op wederzijds respect. Er is een open dialoog, artistieke vrijheid en een gedeelde verantwoordelijkheid. We hebben aandacht voor zowel spelplezier als discipline in het leerproces.

Onze Academie is sociaal geëngageerd – kortom een ontmoetingsplaats waar openheid en participatie hoog staan aangeschreven!