Academie Ekeren

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Evalueren en rapporteren in Academie Ekeren

Evalueren en Rapporteren in Academie Ekeren 
info voor leerlingen en ouders  

Kunst leren = artistieke vaardigheden verwerven 

We streven naar een brede artistieke ontwikkeling van onze leerlingen. We zetten in op het verwerven van vaardigheden binnen de rollen van vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer. De vooruitgang en ontwikkeling van onze leerlingen op die gebieden beschrijven we in onze evaluaties.  

  • Vakman: In de ontwikkeling van vakmanschap staan techniek, vakkennis, oefenen en werkdiscipline, concentratie en aandacht voor afwerking centraal.  
  • Kunstenaar: In het gebied van het kunstenaarschap zijn de centrale begrippen: maken, experimenteren, spelen, verbeelden en uitdrukken.  
  • Onderzoeker: Bij de onderzoeker is de kern de ontwikkeling van een artistieke nieuwsgierigheid, en de ontwikkeling van kritisch kijken naar de omgeving en zichzelf. 
  • Samenspeler: Bij de samenspeler beogen we de ontwikkeling van samenwerkingscompetenties. 
  • Performer: In de rol van de performer staan het zichzelf presenteren, het zich voorbereiden op een voorstelling, en het veelzijdig en kritisch observeren van zichzelf, medespelers en publiek vooraan. Maar we hebben even goed aandacht voor leerlingen die vooral van het musiceren zonder publiek zichzelf genieten. 

Permanente evaluatie

Evalueren is een vast onderdeel van kunstonderwijs. Lesgeven, leren en evalueren zien we als 
een geheel. Evaluatie is een permanente activiteit. Leerlingen krijgen voortdurend 
aanwijzingen, feedback, huiswerk, opdrachten, waardering, aandachtspunten, studieadvies en 
aanmoedigingen. Dat gebeurt tijdens de lessen, maar ook op toonmomenten, proeven, en alle 
andere mogelijke contactmomenten. Leraars kunnen natuurlijk nog altijd toetsen afnemen om 
hun feedback te documenteren.

Evalueren

Van bij het begin stimuleren we leerlingen om hun eigen vaardigheden te evalueren via vormen van 
zelfevaluatie. Daarnaast gaan we ervan uit dat de ontwikkeling van competenties op het gebied van 
vakmanschap het best beoordeeld worden door de leraars. Bij slotconcerten op het einde van de derde 
en de vierde graad, wordt de evaluatie aangevuld met feedback van externe specialisten. 

Rapporteren

Leraars vullen tweemaal per jaar een evaluatie in: in januari, en op het einde van het schooljaar. 
De evaluatietekst is een samenvatting van de permanente feedback, en bevat normaal gezien dus geen 
verrassingen.
De rapporten worden niet meer afgedrukt, je kan ze raadplegen op www.mijnACADEMIE.be
De leraars bespreken de rapporten in de klas met hun leerlingen en met de ouders op een oudercontact, 
begin februari.