Academie Ekeren

muziek - woord - beeld

Onze Academie

Missie en visie

Missie

In Academie Ekeren is iedereen welkom om muziek, woord en beeld in een creatieve en prikkelende omgeving te komen beleven. We bieden opleidingen aan die de artistieke grenzen van onze leerlingen verleggen en willen dat op een eigentijdse, vernieuwende en vooruitstrevende manier doen.

Onze  leraars-kunstenaars  delen hun artistieke passie graag met hun leerlingen. Ze helpen hen hun talent te ontdekken en  de kunstenaar in henzelf naar boven te halen:  je uitleven op het toneel, musiceren in een orkest, een rockband of een koor, zelf een boek of een song schrijven, kleuren, vormen en materialen ontdekken, alles uit je lichaam, instrument, penseel of stem halen… Kunst begrijpen, beleven en uitdragen.

We werken eraan om van onze academie een plek te maken die onze diverse samenleving weerspiegelt.

Visie

1. Een brede school

Onze academie zet zijn deuren open voor iedereen die kunst wil leren begrijpen, beleven en uitdragen. We streven ernaar ons aanbod af te stemmen op-, en uit te breiden naar verschillende leeftijdsgroepen en interessegebieden.  We willen ook onze rol opnemen in het plaatselijke cultuur- en onderwijsleven. Dat doen we door samen te werken met verschillende cultuurpartners, scholen en organisaties in de buurt.

2. De leerling staat centraal

Differentiatie

We werken eraan een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden zowel voor de geïnteresseerde liefhebber als voor de jonge pre-professioneel. We proberen oplossingen te bieden voor leerlingen die het iets moeilijker hebben, en we willen extra aandacht geven aan getalenteerde studenten.

Opvolging en begeleiding
We helpen de leerlingen bij hun oriëntatie en studiekeuze, en zoeken samen welk traject voor hen het best past. Daartoe werken we aan een doordachte opvolging en evaluatie van de leerlingen, en trachten hun zelfredzaamheid te verhogen

Aanbod
We streven ernaar ons aanbod zo breed mogelijk te maken. Naast een ruime keuze aan klassieke instrumenten bieden we ook instrumenten uit de popmuziek en historische instrumenten aan.
We benadrukken de samenhang tussen de verschillende opleidingsonderdelen en werken daarom aan de aanpak binnen de muziekateliers, en bieden muzieklabo’s op maat aan.

We breiden ons aanbod uit naar alle leeftijden. Kinderen zijn welkom in alle opleidingsdomeinen – muziek, woord, beeld -  vanaf zes jaar.

Projectwerking
We ondersteunen projecten die in de school opbloeien. We vinden  de samenwerking tussen de verschillende richtingen (woord, jazz-pop-rock, beeld, oude muziek, klassiek  belangrijk en willen dit alle kansen geven. Maar ook internationalisering en het samenwerken met cultuurpartners uit de buurt worden aangemoedigd.

Onderwijsmiddelen
We stimuleren onze leraars om op de hoogte te blijven van de meest recente didactische en pedagogische vernieuwingen. Om een optimale, hedendaagse werking te garanderen investeren we in het onderhoud en de optimalisering van onze infrastructuur en ons didactisch- en ICT materiaal.

Team

Partners