Academie Ekeren

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Onze Academie

 

 

 

In een ontspannen sfeer leren tekenen, muziek spelen of acteren? In academie Ekeren krijgen kinderen, tieners en volwassenen groei- én podiumkansen. 
Droom je ervan te leren improviseren, schrijven of acteren? Volg dan zeker een opleiding woord. Of schrijf je in voor een opleiding beeldende kunst om te leren boetseren, tekenen of schilderen.
Heb jij meer iets met muziek? Kies dan voor een instrument, zang, songwriting of een andere opleiding muziek.  
Of kom gewoon de sfeer eens opsnuiven! We treden op tijdens de lessen, in onze eigen concertzaal, op het Academiefestival, Moktamee, het Nieuwjaarsconcert en andere evenementen … Buiten de academiemuren spot je ons in cultuurcentrum 252 cc, cultuurstation Tracé en andere culturele hotspots. 

Onze missie

In Academie Ekeren is iedereen welkom om muziek, woord en beeld in een creatieve en prikkelende omgeving te beleven. We bieden opleidingen aan die de grenzen van onze leerlingen verleggen en doen dat op een eigentijdse, kwaliteitsvolle en vooruitstrevende manier. Onze academie is sterk verbonden met de Ekerenaar en we zorgen ervoor dat ze een plek wordt die deel uitmaakt van de diverse samenleving.

Onze visie

1. De leerling staat centraal

We bieden dynamische opleidingen aan op maat van elke leerling. We brengen zorgnoden in kaart, ondersteunen de leerlingen bij hun studiekeuze en hanteren een motiverende evaluatiepraktijk. Voor elke leerling scheppen we de omgeving waarin hij het best kan groeien.

2. De leraar-kunstenaar

Onze leraars-kunstenaars delen hun artistieke passie graag met hun leerlingen. Ze leren hen hun talent te ontdekken en de kunstenaar in henzelf naar boven te halen: je uitleven op het toneel, musiceren in een orkest, een rockband of een koor, zelf een boek of een song schrijven, kleuren, vormen en materialen ontdekken, alles uit je lichaam, instrument, penseel of stem halen…
Kunst begrijpen (hoofd), beleven (hart) en maken (handen).
Onze leraars weten wat nodig is om artistieke vaardigheden bij hun leerling tot ontwikkeling te brengen.

3. Een brede en diverse academie

Aanbod
Ons aanbod is zo breed mogelijk. De verschillende vakken vormen een samenhangende opleiding in:

 • Muziek
  • Klassiek | Jazz Pop Rock | oude muziek
  • Muzikant | componist |songwriter | producer |dirigent
 • Woord
  • Acteur | verteller | comedian | theatermaker | schrijver
 • Beeld
  • Jongerenatelier

In academie Ekeren is een aanbod voor elke leeftijdsgroep, elk interessegebied.
Het aanbod is gedifferentieerd naar leeftijd, naar de talenten en mogelijkheden van de leerlingen.

Onderwijsmiddelen
We stimuleren onze leraars om op de hoogte te blijven van de meest recente didactische en pedagogische vernieuwingen. Om een hedendaagse werking te garanderen investeren we in het onderhoud en de optimalisering van onze infrastructuur en ons didactisch- en ICT-materiaal. 

Projectwerking
Leerlingen passen alles wat ze leren toe in projecten, expo’s, voorstellingen en concerten. Samenwerking tussen woord, muziek en beeld maar ook met externe partners vinden we belangrijk.

Partners
We hebben een sterk netwerk van culturele, maatschappelijke en onderwijspartners. Zo verbreden we de mogelijkheden voor onze leerlingen.