Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Specialisatie Beeld +18 jaar

Schrijf je in

Over de opleiding

In het kort
Specialisatie is een verdiepend en verbredend traject. In deze tweejarige opleiding staat je oeuvre centraal. Je scherpt je reeds verworven vaardigheden aan in functie van de ontwikkeling van een eigen beeldtaal.

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • studenten die de vierde graad afgerond hebben.
  • studenten uit andere academies of met een andere artistieke voorgeschiedenis.

Het aantal studenten dat toegelaten wordt is beperkt.

Procedure interne kandidaten
Studenten die reeds les volgen op de academie, kunnen zich kandidaat stellen tot 15 september van het huidige schooljaar.
Meld je aan met een schriftelijke motivatie, ondersteund door je leerkracht.
Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met leerkrachten en/of directie om te peilen naar het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen en naar de haalbaarheid van dit parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met motivatie, engagement en leerhouding.
De academie laat ten laatse op 30 september weten of je toegelaten wordt tot de specialisatie.

Procedure externe kandidaten
Externe kandidaten die nog geen les volgen op de academie, kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen.
Meld je aan met een schriftelijke motivatie, en een overzicht van je voorheen gevolgde opleidingen.
Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met leerkrachten en/of directie om te peilen naar het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen en naar de haalbaarheid van dit parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met motivatie, engagement en leerhouding.
De academie laat zo spoedig mogelijk en ten laatste op 30 september weten of je toegelaten wordt tot de specialisatie.