Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Specialisatie Beeld +18 jaar

Over de opleiding

Visie:

In Academie Wilrijk zien we de opleiding specialisatie als een verdieping van het gelopen parcours in de vierde graad; niet als een eenvoudige verderzetting van die vierde graad.

De twee extra jaren bieden de student de mogelijkheid om dieper in te gaan op en bewuster om te gaan met één of meerdere aspecten van zijn/haar oeuvre. Het oeuvre van de student groeit en dit vooral in figuurlijke zin; het werk wordt ‘volwassen’. De zelfstandigheid is zeer groot.

Die verdieping kan zich afspelen op verschillende aspecten van het werk, bijvoorbeeld:

 • Technische aspecten die intenser onderzocht en ontwikkeld worden.
  Bv: een student studeert in de 4e graad af met een reeks landschappen en wil zich in de specialisatiejaren verdiepen in het weergeven van organische vormen.
   
 • Beeldende aspecten die intenser onderzocht worden.
  Bv: een student legt zich verder toe op compositie, kleur, vorm…
   
 • Het ver-beelden versterken: onderzoeken hoe je je beelden sterker kan maken, kan uitzuiveren. 
  Bv: een student studeert in de 4e graad af met een portretreeks. Hij wil in de specialisatiejaren onderzoeken hoe hij de portretten sterker kan maken door ze te reduceren of iets toe te voegen. Welke elementen zijn essentieel voor het beeld? Welke keuzes maak je inzake achtergrond? Welke keuzes maak je inzake houdingen; profiel, full frontal….?
   
 • Het bewuster omgaan (onderzoeken, uitbreiden, verkleinen, …) met de eigen inspiratiebronnen.
  Bv: een student studeert in de 4e graad af met een reeks Ijslandse landschappen. Zij merkt dat vooral het desolate aspect van die landschappen haar inspireert. In de specialisatiejaren breidt ze haar oeuvre uit met zelf bedachte of samengestelde desolate landschappen.

Naast het uitdiepen van één van bovenstaande aspecten, verwachten we dat iedere student specialisatie verder leert omgaan met zijn/haar werk. Dat hij/zij verdere stappen zet in het kritisch kijken naar eigen werk en de eigen plaats binnen een beeldende geschiedenis onderzoekt. 

Het initiatief ligt bij de student: een versterking van het oeuvre vertrekt vanuit een persoonlijke motivatie. De student die wil specialiseren zet een voorstel op papier. Het voorstel geeft aan waarin hij/zij zich wil verdiepen; wat zij/hij wil aanpakken in de specialisatiejaren. 

 

Doelen:

In de specialisatiejaren wordt er verder aan onderstaande doelen gewerkt. In vergelijking met de 4e graad gebeurt dit met meer eigenheid, zelfstandigheid, kwaliteit en complexiteit. 

 • versterken van het (een deelaspect) van het beeldend werk (oeuvre)
 • een onderzoek voeren ter versterking van het geheel
 • bewust worden van het eigen werk; waar de student beeldend staat 
 • kritisch omgaan met het geheel
 • bewust keuzes maken in functie van het geheel
 • verwerven van een zelfstandig omgaan met het geheel. Eigen keuzes kunnen en durven maken.

 

Praktisch:

De student stelt zich kandidaat om de specialisatiegraad te volgen.

Procedure voor interne leerlingen: de leerling dient op de jury van de 4e graad het voorstel voor het project in de specialisatie in en licht het toe. 

Procedure voor externe kandidaten: de kandidaat dient een voorstel voor het specialisatieproject in. De kandidaat komt langs voor een gesprek en licht daar naar het projectvoorstel ook zijn/haar portfolio toe.   

Op basis van een inschatting van het artistiek potentieel van het voorgestelde project en van de motivatie van de kandidaat, wordt de kandidaat al dan niet toegelaten tot het volgen van de specialisatie. Hierover wordt een verslag opgemaakt.