Academie Merksem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Kunstig Competent

In Merksem werken we met het leerplan Kunstig Competent. Ook onze evaluatie is hierop gebaseerd.

 

 

 

 

Deze evaluatie werkt zonder punten.
De evaluatie vertelt niet de hoeveelste je bent, evenmin hoeveel punten je waard bent. Centraal staan 5 rollen of ontwikkelingsgebieden die we bij onze leerlingen ontwikkelen: 

Voor de podiumkunsten (muziek, woord en dans) gebruiken we de rollen: 
vakman, kunstenaar, performer, onderzoeker en samenspeler.

Voor de beeldende kunsten gebruiken we de ontwikkelingsgebieden:
verbeelden, onderzoek, vakmanschap, dialoog en tonen.

 

Wat betekenen die rollen/ontwikkelingsgebieden?

Om artistieke ontwikkeling te realiseren streven we ernaar dat een leerling volgende artistieke competenties verwerft: 

 

 kunstenaar/verbeelden: experimenteren, creëren, zich op een persoonlijke wijze uitdrukken, zich inleven 

 

 onderzoeker/onderzoek: nieuwsgierig en onderzoekend zijn, eigen sterktes en werkpunten benoemen,
 proces zichtbaar maken, eigen horizon verruimen 

 

 vakman/vakmanschap: techniek, materiaal en basisvaardigheden beheersen, werken met/aan kwaliteit,
 werkhouding ontwikkelen, vakkennis hanteren 

 

 samenspeler/dialoog: samenwerken, feedback geven en ontvangen, in dialoog gaan
 (extra podiumkunsten: samen maken, respect tonen voor anderen en hun werk) 

 
 performer/tonen:
werk selecteren, werk tonen
 (extra podiumkunsten: tonen met kwaliteit, de codes van het (zich) tonen gebruiken, publiek willen raken en eigen oeuvre opbouwen)

 

Leerlingen komen binnen in het deeltijds kunstonderwijs als een unieke persoon, een unieke ik met eigen dromen en wensen, met een eigen voorgeschiedenis en achtergrond.
De verschillende artistieke competenties nodigen onze docenten uit om met verschillende brillen naar onze leerlingen te kijken.

 

Hoe verloopt dit evaluatieproces?

Algemeen

Belang van permanente feedback
We hechten er veel belang aan dat de leerlingen doorheen heel het jaar op een respectvolle manier feedback ontvangen door de eigen leerkracht(en) en medestudenten.
In het kunstonderwijs is permanente feedback een essentiële en noodzakelijke manier van werken.. De student stuurt zichzelf bij wanneer hij merkt dat iets niet lukt. De leerkracht observeert de student en geeft aanwijzingen om het oefenen en werken bij te sturen indien nodig. 

Artistiek portret
2x per jaar (februari & juni) krijgen alle studenten een schriftelijke evaluatie obv kunstig competent.

 

Specifiek voor BEELD

Persoonlijk beeldend werk creëren in het atelier
Typisch aan beeldende en audiovisuele kunst is werken met materiaal: verf, inkt, doek, papier, hout, lino, glas, potlood, klei, … 
Dit vraagt een aangepaste omgeving, een atelier, om materiaal te ontdekken en ermee te experimenteren, vakmanschap te ontwikkelen,  en er een eigen persoonlijke touch aan te geven.  
Het proces van persoonlijk werk maken, wordt begeleid door leerkrachten-kunstenaars.
Ze geven in het atelier voortdurend feedback aan de student, volgen mee de dynamiek van de groep en begeleiden het individuele proces van elke student. Het is echt maatwerk. Het is een individueel gebeuren in groep.  

Jury
We stimuleren onze kinderen, jongeren en volwassenen om bij hun jury aanwezig te zijn.
Ze krijgen de kans om zelf toelichting te geven over het werkproces en het eindresultaat: hun beeldend werk. 
We doen dit op het einde van de 2e graad, 3e graad, 4e graad en specialisatie.

Toonmomenten
We geven onze studenten de kans om hun werk te tonen aan een klein en groot publiek.

 

Specifiek voor MUZIEK-WOORD-DANS

Intentiegesprek met opmaak van intentieplan (september/oktober)
Obv het intentiegesprek worden er duidelijke afspraken gemaakt waaruit een wederzijds engagement voortvloeit.

  • leerkracht: intenties obv terugblik vorige schooljaar, uitgeplitst per rol van kunstig competent. Feedforward, de verwachtingen en het engagement van de leerling worden aangesproken. Hoe neem je je studie thuis op?
  • leerling: feedback vorige jaar, verwachtingen, feedforward, mening

Voor groepslessen is er een klassikaal gesprek om de intenties van het komende schooljaar duidelijk te maken en vast te leggen.

Toonmomenten
Sommige grote toonmomenten/projecten komen jaarlijks terug, andere zijn eenmalig.
Daarnaast organiseert elke leerkracht ook kleinere toonmomenten in klasverband.
Elk toonmomen staat in functie van het ontwikkelen van de leerling als performer/tonen, maar ook als samenspeler/dialoog, vakman/vakmanschap, ...
Tijdens zulke toonmomenten leren leerlingen ook elkaar en zichzelf evalueren – deze evaluatie gebeurt soms ook door andere leerkrachten of juryleden.

 

 
 

dinsdag 11 oktober 2016