Academie Merksem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Wat maakten we waar

Een greep uit onze realisaties:

STRUCTURELE VERANDERINGEN

 • We gebruiken het leerplan en de evaluatie volgens Kunstig Competent. Geen punten!
 • Opstart intentieplannen in muziek-woord-dans: een document waarin leerkrachten intenties en verwachtingen van dat jaar met de leerling bespreken en omgekeerd. Dit document wordt ondertekend en aan de ouders mee gegeven.
 • In de intentieplannen van onze leerkrachten beeld worden de kinderrechten opgenomen.
 • Er is gratis drinkwater beschikbaar voor alle leerlingen: 2 waterfonteinen werden geïnstalleerd en drinkbekers voor alle kinderen.
 • Er is een kunstenbad opgericht in Merksemdok omdat kinderen van deze wijk ook recht hebben op cultuur. Dit is een intense samenwerking tussen Merksemdok (ontmoetingscentrum), het Cultuurcentrum, Basisschool de Luchtballon, dienst Vrije tijd voor financiële ondersteuning en Academie Merksem.
 • Participatie van de kinderen bij de jury in beeldende kunsten en bij de evaluatie van de toonmomenten in muziek-woord-dans.
 • WACADAM! alle leerlingen uit het 2de leerjaar uit scholen rondom Academie Merksem kwamen met hun klas ½ dag muziek-woord-dans volgen in de Academie. Nadien werden ze met hun ouders  uitgenodigd op de open deurdag en konden ze zich inschrijven voor 3 proeflessen.

 • Bevraging van ouders en leerlingen (kwalitatief en kwantitatief onderzoek) op regelmatige basis.
 • Maandelijks spreekuur bij de directie.
 • Kunstkuur en kunstkuren projecten in verschillende basisscholen. 
 • De kinderen in de Academie Beeld moeten zelf geen materiaal voorzien.
 • Heel de Academie Muziek-Woord-Dans werd binnen wit geschilderd omdat de leerlingen aangaven zich onveilig te voelen in de donkere gangen.
 • We organiseren laagdrempelige uitstappen met de leerlingen waar alle kinderen aan kunnen deelnemen.
 • We organiseren infomomenten voor de ouders in het begin van het schooljaar.
 • In de Academie Muziek zorgden we voor een samenspellokaal en een nieuwe inrichting voor de muziekateliers zonder banken.
 • We organiseren open dagen waar de leerlingen/toekomstige leerlingen samen met hun ouders kunnen proeven van onze verschillende disciplines. Kijk hier hoe de ouders samen met hun kinderen dansen op de open dag in Brecht!
 • Een ideeënbus in het filiaal in Sint-Job.
 • Inclusiedans: leerlingen met motorische en meervoudige beperkingen krijgen elke week dansles in onze Academie (samenwerking met Dullingen). Het doel is om op termijn projecten op te zetten samen met de kinderen die hier dansles volgen. 
 • Kinderrechtenboot: De kinderrechtenboot hangt in de hal van de Academie. Onder deze boot worden vragen gesteld aan de leerlingen. Bijvoorbeeld: Wat maakt jou blij? Wat wil je in de Academie veranderen? Hoe helpen jullie elkaar in de les? Kom je graag naar de Academie en waarom? … Met deze antwoorden werken we dan verder.
 • Samen opstellen van de klasregels. 

 

PROJECTEN ROND HET THEMA KINDERRECHTEN

 • Kinderrechtenrap gemaakt door de kinderen. 

 • Kinderrechtenconcert. Inzamelactie voor Plan België voor een drinkwaterproject samen met de omliggende basisscholen met als hoogtepunt 2 concerten in de zaal van het CC in samenwerking met Jean Bosco Safari. 

 • PROJECTEN IN BEELD ROND KINDERRECHTEN: Levenslessen, Als ik de baas zou zijn van de wereld, millieu, schuilplaatsen, identiteit, ...
 • Winterwonder: samenwerking tussen Academies muziek-woord-dans en beeldende kunsten. 
 • Begin dit schooljaar nodigden we Deepak Ramola uit omdat we met onze Campus willen werken rond levenslessen 
 • Move tegen pesten
 • One week before Christmas: concertjes van de kinderen waarbij ouders allemaal lekkers meenemen. 

Het waren 2 ontzettend waardevolle, intense jaren!

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Lin Van Mierlo, campusdirecteur Acadmie Merksem
lin.vanmierlo@so.antwerpen.be
0475 80 68 13
03 641 60 20