Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

Leerexpert Kokoen

Welkom op onze school!

In onze buitengewone kleuter-, lagere en secundaire school in Brasschaat is je kind met een M-verslag type 4 welkom.

We geven onderwijs op maat aan leerlingen met een motorische en/of meervoudige beperking. 

Onze school is een veilige plek met kleine klasgroepen waar kinderen letterlijk en figuurlijk cocoonen. Stapsgewijs breken we samen uit de cocon, verkennen we de wereld en fladderen onze leerlingen een zinvol leven tegemoet.

Ons aanbod

Basisschool - Type 4

Voor leerlingen met een motorische en/of meervoudige beperking

Secundaire school OV1 - Type 4

Voorbereiding op een beschermd leven en zinvolle dagbesteding

MFC

Semi-internaat voor medische en therapeutische begeleiding, opvang, vrijetijdsbesteding, ... 

Onze troeven

  • Warme, veilige en groene leeromgeving
  • Vaste klasleerkracht voor meerdere jaren
  • Veel uitstappen en ervaringen buiten de school
  • Zorgprofessionals in huis
  • Aandacht voor maatschappelijke integratie
  • Hypermodern schoolgebouw