Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

De Makers

Overzicht van De Makers opleidingen van Academie Borgerhout 

Maker Songwriting 3e graad

Wil je graag je eigen songs leren maken? Schrijf je dan nu in voor  de opleiding SONGWRITING 3e graad! 

In deze opleiding krijg je 3 vakken aangeboden: 

  • Compositie/Muziektheorie (1u)
  • Tekstbehandeling/Uitvoering (1u)
  • Begeleidingspraktijk songwriting (1u)

In de lessen Compositie/Muziektheorie krijg je feedback op je eigen songs, leer je alles over compositie (akkoordenleer, vormstructuren, melodieën, van tekst naar muziek en van muziek naar tekst, …) en worden bestaande songs geanalyseerd. In de lessen tekstbehandeling krijg je feedback op je eigen geschreven teksten en worden bestaande songteksten geanalyseerd. De lessen instrument zijn toegespitst op het leren begeleiden en creëren op piano of gitaar. Hoewel performance, zang, tekstinterpretatie en begeleiding pas echt in de vervolgopleiding Singer-Songwriting 4e graad helemaal worden uitgediept, wordt er ook al in de 3e graad op uitvoering gewerkt. We treden meerder keren per jaar op, zowel binnen als buiten de muren van de academie. Naast de reguliere lessen vinden 1 à 2 keer per jaar workshops of masterclasses plaats waarin songwriters/producers uit het werkveld hun expertise met jou komen delen. 

LESMOMENT
De lessen Compositie/Muziektheorie gaan door op dinsdagavond. De lessen instrument worden individueel met de leerkracht afgesproken.  

INTAKE
Begin september wordt via een intakegesprek gepolst naar de motivatie en de verwachtingen.

VEREISTE BASISKENNIS
Een basiskennis is vereist: leerlingen die deze opleiding willen aanvatten moeten minstens graad 2.4 of 2.3vw muziek hebben afgerond. In het geval van autodidacten of alternatieve vooropleidingen wordt een technische intake-proef georganiseerd.

Maker Elektronisch 3de graad 

Wil je graag je eigen muziek leren maken en uitvoeren? Ben je ook geïnteresseerd in elektronische muziek en voel je de kriebels om (nog meer) aan de slag te gaan met computers, MIDI-keyboards, synthesizers, microfoons, loops, effecten, sampling, en vele andere van deze moderne snufjes? Schrijf je dan nu in voor onze splinternieuwe opleiding DE MAKER ELEKTRONISCHE MUZIEK!

Elektronische én akoestische muziek kunnen hand in hand gaan: je creëert zowel op de computer en/of instrument als vanuit je 'pen'. Je werkt je arrangementen grondig uit en gaat aan de slag met MIDI-keyboards, (analoge) synthesizers, microfoons, loops, effecten, sampling, Ableton Pushes en programma's zoals Ableton Live, Garageband en Logic Pro.

In deze opleiding krijg je 3 vakken aangeboden:

1u live/studio electronics +
1u geluidsleer/opnametechniek +
1u klanklab

INTAKE
Begin september wordt via een intakegesprek gepolst naar wat zowel de leerkrachten als leerlingen verwachten van de opleiding, naar de motivaties, muzikale voorbeelden en voorkeurstijlen van de leerling.

VEREISTE BASISKENNIS
Basiskennis is vereist: leerlingen die deze opleiding willen aanvatten moeten minstens graad 2.4 of 2.3vw muziek hebben afgerond. In het geval van autodidacten of alternatieve vooropleidingen wordt een technische intake-proef georganiseerd.

Tot in de studio!

De computer is een handige tool, maar kan ook dienen als een volwaardig instrument! Als je kiest voor deze opleiding, spelen de computer en electronica de belangrijkste rol bij het musiceren.

Maker Singer-Songwriting 4e graad

Wil je graag je eigen songs leren maken? Wil je jezelf leren uitdrukken in een eigen stijl in een combinatie van tekst en muziek?  Wil je je eigen werk leren arrangeren en uitvoeren? De opleiding SINGER-SONGWRITING 4e graad is de vervolgopleiding voor de leerlingen die de opleiding Songwriting 3e graad hebben afgerond. In tegenstelling tot Songwriting 3e graad worden performance, zang, tekstinterpretatie, arrangement en begeleiding helemaal uitgediept. 

In deze opleiding krijg je 4 onderdelen aangeboden die in tegenstelling tot de 3e graad Songwriting niet als aparte onderdelen, maar wel als een organisch geheel over 2 lesuren worden behandeld: 

- Tekst en Tekstinterpretatie
- Performance
- Arrangement
- Instrument en Akkoordenleer 

We treden meerder keren per jaar op, zowel binnen als buiten de muren van de academie. Naast de reguliere lessen vinden 1 à 2 keer per jaar workshops of masterclasses plaats waarin songwriters/producers uit het werkveld hun expertise met jou komen delen. 

LESMOMENT
De 2 lesuren worden (in de mate van het mogelijke) aaneensluitend op dinsdagavond aangeboden. 

INTAKE
Begin september wordt via een intakegesprek gepolst naar wat zowel de leerkrachten als leerlingen verwachten van de opleiding, naar de motivaties, muzikale voorbeelden en voorkeurstijlen van de leerling.

VEREISTE BASISKENNIS
Leerlingen die de opleiding Singer-Songwriting 4e graad willen aanvatten moeten de opleiding Songwriting 3e graad hebben afgerond. 

 

Maker Elektronisch 4de graad 

Je zet het parcours van Maker Elektronisch van de 3de graad verder. In de 4de graad heb je twee uur/week les en werk je aan je eigen composities.

1u live/studio electronics +
1u experimentele compositie 

 

Maker Compositie 4e graad

Wil je graag je eigen muziek leren maken? Wil je jezelf leren uitdrukken in een eigen stijl? Droom je ervan om je muziek uitgevoerd te zien worden door solisten, ensembles, orkesten en koren? Of wil je misschien je eigen jazz-pop-rock-composities met je band uitvoeren? Of zijn het eerder speciale klanken, sferen & hedendaagse muziek of net omgekeerd historische en klassieke muziek die jou weten te fascineren? In de opleiding COMPOSITIE 4e graad is plaats voor werkelijk àlle muzikale stijlen! Wil je echter voornamelijk songs of elektronische muziek leren maken, dan zijn de opleidingen Songwriting 3e graad of Elektronische Muziek 3e graad een betere keuze. 

De opleiding Compositie bestaat uit 2 vakken:  

- Klassieke Compositie (individueel)
- Muziektheorie (groepsgericht) 

In de les Compositie staat individuele begeleiding en feedback op eigen creaties centraal. Ook bij opdrachten wordt er zoveel als mogelijk vertrokken vanuit de interesses en voorkeuren van de leerlingen. In de les Muziektheorie worden ter ondersteuning en inspiratie van het eigen compositieproces brede lesonderwerpen behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: vormleer, akkoordenleer, stijlidiomen, muziekculturen …
Door de klassikale benadering worden individuele ervaringen en interesses met elkaar gedeeld. 

LESMOMENTEN
Naast de reguliere lessen vinden minstens 1 keer per jaar een workshop of masterclass plaats waarin een componist, instrumentalist, producer, arrangeur… zijn of haar expertise met jou komt delen of extra facetten van het compositieproces belicht. Onze opleiding stimuleert de leerlingen om hun werk tot leven te laten komen en te delen met een publiek via onze compositieconcerten.

INTAKE
Begin september wordt via een intakegesprek gepolst naar wat zowel de leerkrachten als leerlingen verwachten van de opleiding, naar de motivaties, muzikale voorbeelden en voorkeurstijlen van de leerling.

VEREISTE BASISKENNIS
Leerlingen die deze opleiding willen aanvatten moeten minstens de competenties van de 3e graad muziek verworven hebben. In het geval van autodidacten of alternatieve vooropleidingen wordt een technische intake-proef gedaan. De leerlingen moeten een akkoordinstrument bespelen of in uitzonderlijke gevallen het engagement aangaan om via de lessen muziektheorie/compositie zichzelf voldoende handig te maken op een akkoordinstrument.