Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Instrument huren

Instrument huren

Bespeel je graag een instrument, maar wil je wachten met de aankoop ervan? 
Dan kan jouw academie hierbij helpen! 

Welke instrumenten kan je huren op Academie Borgerhout?

 • Houten blaasinstrumenten
  Blokfluit, Blokfluit bas, Blokfluit tenor, Dwarsfluit, Dwarsfluit piccolo, Fagot, Hobo, Klarinet, Saxofoon
 • Koperen blaasinstrumenten:
  Hoorn, Trompet, Cornet, Trombone, Tuba
 • Strijkinstrumenten:
  Cello, Viool, Altviool
 • Snaarinstrumenten:
  Akoestische gitaar, Basgitaar, Contrabas
 • Toetsinstrumenten
  Accordeon, Elektrische piano

We hebben een beperkt aantal van elke soort instrumenten. 

Voor initiatieleerlingen zijn er ook een beperkt aantal instrumenten (aangepast formaat) te huur.
Accordeon, blokfluit, cello, dwarsfluit, gitaar, Klarinet, piano (keyboard), saxofoon, trompet, viool. 
Meer info kan je verkrijgen op het secretariaat.

Wie kan een instrument huren?
Om een instrument te kunnen ontlenen moet je officieel ingeschreven zijn en de jaarlijkse bijdrage en waarborg betaald hebben.

Hoe lang kan je een instrument huren? 
Het instrument wordt uitgeleend voor maximaal twee schooljaren. De uitleenperiode eindigt op 30 juni. Indien het instrument niet ingeleverd is op 30 juni zal de waarborg niet terugbetaald worden.
Leerlingen die de huur van hun instrument wensen te verlengen in het volgende schooljaar moet ingeschreven zijn voor 30 juni en vragen hiervoor uitdrukkelijke toestemming aan de directeur.
Bij het beëindigen van de opleiding vóór het einde van het schooljaar moet het instrument uiterlijk 15 kalenderdagen na de officiële datum van uitschrijving worden ingeleverd. Bij niet-naleving wordt de waarborg niet terugbetaald. Je hebt geen recht op een terugbetaling van een deel van de jaarlijkse bijdrage.
Het is verboden het instrument verder te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.

Hoeveel bedraagt de huurprijs en wat met waarborg? 
Huren voor een heel schooljaar of twee trimesters:

Tarieven 

Huurbedrag

Waarborg

Alle instrumenten

Standaard tarief

€ 75 

€ 100 

alle instrumenten

Verminderd tarief*

€ 25 

€ 100 

alle instrumenten

Huren voor één trimester:

Tarieven

Huurbedrag

Waarborg

Alle instrumenten

Standaard tarief

€ 50

€ 100

alle instrumenten

Verminderd tarief*

€ 0

€ 100

alle instrumenten

 • *Heb je recht op een verminderd tarief bij inschrijving? Dan krijg je ook korting op het huurbedrag van je instrument.
 • Leerlingen instrumentinitiatie die 3 instrumenten huren op een héél schooljaar (per trimester 1 instrument) betalen het huurgeld van één schooljaar €75.
 • Breng je je instrument vroeger terug, dan wordt een deel van de huur (in verhouding tot uitleenperiode) terugbetaald.
 • De waarborg wordt via overschrijving terugbetaald bij het inleveren van je instrument, op voorwaarde dat voldaan is aan alle contractuele verplichtingen.

Zijn er voldoende instrumenten voorradig? 
Je Academie koopt geregeld instrumenten en tracht tegemoet te komen aan de vraag van de leerlingen. Indien er onverwachts toch geen instrument meer beschikbaar zou zijn, zoeken we samen naar een oplossing. Veel instrumenten zijn ook op de privé markt te huur. 

Wat doe je bij beschadiging van het instrument? 
Ga nooit zelf naar een hersteller, maar kom steeds met het instrument naar de Academie. De Academie zorgt voor de herstelling. Alleen herstellingskosten die het gevolg zijn van slijtage worden door ons gedragen, alle andere kosten zijn voor de gebruiker van het instrument.

Is het instrument verzekerd? 
Neen, maar je kan altijd zelf een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal.

Wat moet je doen als je tijdens het schooljaar stopt met je opleiding? 
Breng dan het gehuurde instrument meteen terug naar je Academie. Uitsluitend tot 30 september wordt huurgeld terug betaald.

Eventuele extra kosten per vak/opleiding?
Bekijk welke extra kosten je per vak kunt verwachten: extra kosten naast instrumenthuur en inschrijvingsgeld 

Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op via academie.borgerhout@stedelijkonderwijs.be