Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Instrument huren

Een instrument huren

 • Bespeel je graag een instrument, maar wil je wachten met de aankoop ervan? 
 • Dan kan je een instrument bij ons huren. 

Bekijk hier welke instrumenten je kan huren:

Houten blaasinstrumenten 
dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, altsaxofoon

Koperen blaasinstrumenten
Hoorn, trompet, cornet, trombone, tuba

Strijkinstrumenten
Viool, altviool, cello

Snaarinstrumenten
Akoestische gitaar

Toetsinstrument
Accordeon 
Elektrische piano

Hoe lang kan je een instrument huren? 

 • Om een instrument te huren, moet je officieel ingeschreven zijn en de jaarlijkse bijdrage en waarborg betaald hebben.
 • Het instrument wordt uitgeleend voor maximaal twee schooljaren. De uitleenperiode eindigt op 30 juni. Indien het instrument niet ingeleverd is op 30 juni zal de waarborg niet terugbetaald worden.
 • Leerlingen die de huur van hun instrument willen verlengen in het volgende schooljaar, moeten ingeschreven zijn voor 30 juni en bespreken dit voordien met het secretariaat.
 • Stop je met je opleiding vóór het einde van het schooljaar dan moet je het instrument uiterlijk 15 kalenderdagen na de officiële datum van uitschrijving terug inleveren. Bij niet-naleving wordt de waarborg niet terugbetaald. Je hebt geen recht op een terugbetaling van een deel van de jaarlijkse bijdrage.
 • Het is verboden het instrument verder te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.

Hoeveel bedraagt de huurprijs en wat met waarborg? 

Vanaf academiejaar 2023 - 2024 gelden de volgende huurprijzen vanaf 1 september:

Tarieven  Huurbedrag Bijhorende waarborg Categorie

Standardtarief

75 €

100 €

alle instrumenten

Verminderd tarief*

25 €

100 €

alle instrumenten

Huren na 1 februari:

Tarieven Huurbedrag Bijhorende waarborg Categorie

Standardtarief

50 €

100 €

alle instrumenten

Verminderd tarief*

0 €

100 €

alle instrumenten

* Heb je recht op een verminderd tarief van de academies? Dan krijg je ook korting op het huurbedrag van je instrument.
 

 • De waarborg wordt via overschrijving terugbetaald bij het inleveren van je instrument, op voorwaarde dat voldaan is aan alle contractuele verplichtingen.

Zijn er voldoende instrumenten voorradig? 

 • De academie koopt geregeld instrumenten aan en tracht tegemoet te komen aan de vraag van de leerlingen. Indien er onverwachts toch geen instrument meer beschikbaar zou zijn, zoeken we samen naar een oplossing.

Kan je een tweede instrument huren? 

 • Ja, indien er voldoende instrumenten beschikbaar zijn. Leerlingen die slechts één instrument studeren, hebben voorrang bij het huren.

Wat doe je bij beschadiging van het instrument? 

 • Je bent verantwoordelijk voor de kosten voor het vervangen of herstellen van het instrument ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging door nalatigheid, verkeerd gebruik, ongeval (laten vallen)… tijdens de gebruiksperiode.
 • De schade moet je melden aan de academie.
 • De academie staat in voor de herstelling bij een hersteller van onze keuze. Je mag nooit het instrument zelf herstellen of laten herstellen door derden.
 • De herstellingskosten worden afgetrokken van de waarborg.
 • Indien de waarborg ontoereikend is, staat je in voor de betaling van het saldo.

Is het instrument verzekerd? 

 • Neen, maar je kan altijd zelf een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal.

Wat moet je doen als je tijdens het schooljaar stopt met je opleiding? 

 • Breng dan het gehuurde instrument meteen terug naar de academie. Uitsluitend tot 30 september wordt het huurgeld terug betaald.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met ons:

academie.borgerhout@stedelijkonderwijs.be

Eventuele extra kosten per vak? 

alle instrumenten