Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

klassieke muziek - 4e graad - vanaf 18 jaar

Schrijf je in

Over de opleiding

Heb je de 3e graad Klassieke Muziek afgerond? Dan ga je naar de 4e graad Klassieke Muziek en kan je naast je instrument kiezen voor:

  • klassieke muziek - groepsmusiceren
  • klassieke muziek - begeleider 

Heb je de 3e graad Muziek Schrijven afgerond? Dan ga je naar de 4e graad Klassieke Muziek - Compositie

Inhoud van de opleiding:
In de opleiding Klassieke Muziek - Compositie 4e graad is plaats voor werkelijk àlle muzikale stijlen! Wil je echter voornamelijk songs of elektronische muziek leren maken, dan zijn de opleidingen Songwriting 3e graad of Elektronische Muziek 3e graad een betere keuze. 

De opleiding Klassieke Muziek - Compositie bestaat uit 2 vakken:  

- Klassieke Compositie (individueel)
- Muziektheorie (groepsgericht) 

In de les Compositie staat individuele begeleiding en feedback op eigen creaties centraal. Ook bij opdrachten wordt er zoveel als mogelijk vertrokken vanuit de interesses en voorkeuren van de leerlingen. In de les Muziektheorie worden ter ondersteuning en inspiratie van het eigen compositieproces brede lesonderwerpen behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: vormleer, akkoordenleer, stijlidiomen, muziekculturen …
Door de klassikale benadering worden individuele ervaringen en interesses met elkaar gedeeld. 

Lesmomenten:
Naast de reguliere lessen vinden minstens 1 keer per jaar een workshop of masterclass plaats waarin een componist, instrumentalist, producer, arrangeur… zijn of haar expertise met jou komt delen of extra facetten van het compositieproces belicht. Onze opleiding stimuleert de leerlingen om hun werk tot leven te laten komen en te delen met een publiek via onze compositieconcerten.

Intake:
Begin september wordt via een intakegesprek gepolst naar wat zowel de leerkrachten als leerlingen verwachten van de opleiding, naar de motivaties, muzikale voorbeelden en voorkeurstijlen van de leerling.

Vereiste basiskennis:
Leerlingen die deze opleiding willen aanvatten moeten minstens de competenties van de 3e graad muziek verworven hebben. In het geval van autodidacten of alternatieve vooropleidingen wordt een technische intake-proef gedaan. De leerlingen moeten een akkoordinstrument bespelen of in uitzonderlijke gevallen het engagement aangaan om via de lessen muziektheorie/compositie zichzelf voldoende handig te maken op een akkoordinstrument. 

Heb je de 3e graad Muziek Schrijven - Songwriting afgerond? Dan ga je naar de 4e graad Klassieke Muziek - Singer-Songwriting  

Je volgt gedurende 3 jaar 2 uur les per week. Bekijk hoe je lessenpakket naargelang je keuze eruitziet:

Klassieke Muziek Singer-Songwriting:
1 uur compositie en begeleiding
1 uur singer-songwriting

Inhoud van de opleiding:
Wil je graag je eigen songs leren maken? Wil je jezelf leren uitdrukken in een eigen stijl in een combinatie van tekst en muziek? Wil je je eigen werk leren arrangeren en uitvoeren? De opleiding Klassieke Muziek - Singer Songwriting 4e graad is de vervolgopleiding voor de leerlingen die de opleiding Muziek Schrijven - Songwriting 3e graad hebben afgerond. In tegenstelling tot Songwriting 3e graad worden performance, zang, tekstinterpretatie, arrangement en begeleiding helemaal uitgediept. 

In deze opleiding krijg je 4 onderdelen aangeboden die in tegenstelling tot de 3e graad Songwriting niet als aparte onderdelen, maar wel als een organisch geheel over 2 lesuren worden behandeld: 

- Tekst en Tekstinterpretatie
- Performance
- Arrangement
- Instrument en Akkoordenleer 

We treden meerder keren per jaar op, zowel binnen als buiten de muren van de academie. Naast de reguliere lessen vinden 1 à 2 keer per jaar workshops of masterclasses plaats waarin songwriters/producers uit het werkveld hun expertise met jou komen delen. 

Lesmoment:
De 2 lesuren worden (in de mate van het mogelijke) aaneensluitend op dinsdagavond aangeboden. 

Intake:
Begin september wordt via een intakegesprek gepolst naar wat zowel de leerkrachten als leerlingen verwachten van de opleiding, naar de motivaties, muzikale voorbeelden en voorkeurstijlen van de leerling.

Vereiste basiskennis: 
Leerlingen die de opleiding Singer-Songwriting 4e graad willen aanvatten moeten de opleiding Songwriting 3e graad hebben afgerond.