Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

recensent woordkunst- en drama vanaf 18 jaar

Over de opleiding

Recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie

Recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie 
De opleiding recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie’ is gericht op schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige literatuur als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Ook de docent stelt teksten beschikbaar vanuit zijn persoonlijke lees- en schrijfparcours.
Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur zodat het lezen van professionele auteurs zich kan verdiepen en het schrijven van eigen werk met meer inzicht gepaard kan gaan. Verworven literaire kennis en vaardigheden tijdens de opleiding worden getoetst aan concrete schrijfoefeningen die de docent als opdracht meegeeft en die besproken worden tijdens de contacturen. 

Lessenpakket I 2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster: 
woensdag I 19 - 21 uur