Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

schrijven: literaire teksten - vanaf 18 jaar

Over de opleiding

Schrijven

Intakegesprekken voor het schrijfjaar 2024-2025: 10 juni om 19u (lokaal 1.09), 12 juni om 19u (lokaal 1.04a), 15 juni om 14u (lokaal 1.09). Vraag een intakegesprek aan bij jan.hardies@so.antwerpen.beleen.verheyen@so.antwerpen.be of dominique.degroen@so.antwerpen.be 

​Tijdens de intakegesprekken wordt meer info gegeven over de verschillende opties binnen de schrijfopleiding en bekijken we samen op basis van je interesse en voorkennis in welke groep je best start. Inschrijven kan daarom pas na een intakegesprek.

Onze kortlopende studierichting Schrijven wordt deskundig begeleid door Yella Arnouts, Jan Hardies en Leen Verheyen. Zowel nieuwsgierige beginners als gevorderde of publicerende schrijvers zijn welkom in onze academie. 
Voor beginners is er de richting ‘schrijven: literaire teksten’ die wordt opgebouwd rond een toenemende moeilijkheidsgraad. In deze richting kun je proeven van en spelen in alle literaire genres. Hier ontdek je wat voor schrijver jij kunt zijn.
Gevorderden kunnen door- of instromen in alle richtingen van het literaire veld: poëzieprozaliteraire non-fictie en dramateksten- scenario.
Wie als schrijver op de eerste plaats zijn literaire bagage wil opkrikken, is welkom in de richting recensent woordkunst - en drama -literatuurstudie

Elke richting kan maximaal drie jaar gevolgd worden. Elke deelnemer schrijft in per schooljaar. Na elk jaar kan dan ook elke deelnemer opnieuw bespreekbaar maken in welke richting het schrijfparcours verder ontwikkeld kan worden. Hetzij om verder te gaan in de reeds gekozen richting. Hetzij om een andere richting in te slaan.  
Proza, poëzie, literaire non-fictie, dramateksten - scenario schrijven, recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie: het is een ruim aanbod. De docenten benaderen alle disciplines in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Van een al te rigide scheiding tussen de literaire genres is hier geen sprake. Centraal staan in elke les schrijfplezier, gedrevenheid en een professionele en individuele begeleiding van ieders eigen schrijfparcours.
Iedere nieuwkomer wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt je leervraag in kaart gebracht. In samenspraak met een docent wordt bepaald in welke richting je kunt starten. Na ieder afgerond schrijfjaar bekijken we samen, en in functie van je persoonlijke evolutie, welke weg je verder kunt bewandelen.
In een groepje van ongeveer zes deelnemers is er volop ruimte voor individuele begeleiding en feedback. Daarnaast lezen we professionele auteurs: hoe hebben zij specifieke problemen van het schrijverschap opgelost, dat is het vertrekpunt. 
Heel wat schrijvers die in onze academie een opleiding hebben afgerond publiceerden inmiddels in tijdschriften, traden op met spoken word, of publiceerden bij een professionele uitgeverij: Max Greyson, Lies Gallez, Ellen Van Pelt…

Schrijven: Literaire teksten       
In deze opleiding ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid in functie van de verbeeldingswereld en het zintuiglijk, suggestief schrijven. We onderzoeken de verschillende aspecten van een literaire tekst (gedichten, verhalen, dialogen, columns enzovoort). Gaandeweg ontdek je wat taal allemaal kan, mits inzet van creativiteit, verbeelding en ambachtelijkheid. Hier ontdek je wat voor schrijver je zou kunnen worden, welk(e) genre(s) je verder kan of wil exploreren.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts, Leen Verheyen, Jan Hardies en Dominique De Groen.

Lessenrooster:
ntb.
 

Schrijven: Proza 
In de opleiding ‘Schrijven: proza’ ligt het accent op het verder ontwikkelen van je taalgevoeligheid en taalvaardigheid, je gedrevenheid, het onderzoeken van je thema’s en motieven, in functie van een bundel korte verhalen, een novelle, een roman, een kinderboek… Deze opleiding richt zich tot mensen die graag fictionele teksten schrijven, al enige literaire schrijfervaring hebben en deze onder deskundige begeleiding willen bijspijkeren of zich willen voorbereiden op publicaties.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts en Leen Verheyen.
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.beyella.arnouts@so.antwerpen.be

Lessenrooster:
ntb.

Schrijven: Poëzie
In de opleiding ‘Schrijven: poëzie’ ligt het accent op het verder ontwikkelen van de verschillende aspecten van poëzie: klank, ritme, structuur, stijlfiguren en beeldspraak. Ook wordt aandacht besteed aan het thematisch ontwikkelen van gedichten binnen een groter geheel, zoals een cyclus of bundel. Deze opleiding richt zich tot mensen die graag gedichten schrijven, al enige literaire schrijfervaring hebben en deze onder deskundige begeleiding willen bijspijkeren of zich willen voorbereiden op publicaties.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts en Leen Verheyen.
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.beyella.arnouts@so.antwerpen.be

Lessenrooster:
ntb.

Schrijven: literaire non-fictie
In de opleiding ‘Schrijven: literaire non-fictie’ ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid en onderzoeken we de vertaalslag van gedegen research naar een gedreven vertelling. We hebben oog voor de verschillende verhoudingen tussen fictie en non-fictie, tussen feit en fantasie. Gaandeweg ontdekken we dat literaire non-fictie een breed domein beslaat: de column, het essay, een beschouwend reisverhaal, autofictie… Ook kruisbestuivingen tussen beeld en taal zijn een mogelijk onderwerp in de les. Deze opleiding richt zich tot mensen die hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren en graag genre-overschrijdend werken.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts en Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be 

Lessenrooster: 
ntb.

Recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie 
​De opleiding recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie is gericht op lezers en schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige literatuur als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur in zowel de breedte als de diepte. Daarnaast wonen we auteursgesprekken bij en plannen we jaarlijks een literaire uitstap.

Lessenpakket I 2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster: 
ntb.