Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

speltheater 4e graad - vanaf 18 jaar

Over de opleiding

Heb je de 3e graad speltheater afgerond of ben je een gevorderde speler, spreker, of verteller? Dan ga je verder in de 4e graad. Je volgt gedurende 3 jaar 2 uur les per week.

In Academie Borgerhout volg je de 4e graad Theater in de profielen: SCAT+ (Scenisch atelier), TT+ (Tekst theater), PERS (personages), MOVE-IT, SCENES of SPROD (scenische producties).

We reiken de gevorderde speler een zo breed mogelijke waaier van scenische bekwamingsgebieden aan:

SCAT+ (scenisch atelier):
In de deze cursus kan je je verworven spelplezier en spelvertrouwen verder verdiepen. Je krijgt een zo rijk mogelijk palet aan concreet hanteerbare speltools aangereikt. 

TT+ (tekst theater):
Hier bouw je verder op de vaardigheden die je in het tekst en -spelmétier van de cursussen TT (tekst theater) hebt verworven. Verder leer je ook hoe je het palet aan scenische teksten juist toepast. 

MOVE-IT:
Hier onderzoek je vanuit bewegingsimprovisatie het gebied van theater & beweging.

PERS (personages):
Hier onderzoek je - voornamelijk vanuit improvisatie - het gebied personage en persoonlijkheid.  

SCENES:
Hier gaan we aan de slag met een zo rijk mogelijke waaier aan verschillende dialogen, polylogen en monologen uit het toneel-en filmrepertoire.

SPROD (scenische producties):
Gedurende deze cursus maken we samen een theaterproductie. Vertrekkende vanuit onze persoonlijke fascinaties komen we tot een geschikte tekst en werken we een heel jaar om ons scenische product zo raak mogelijk voor het publiek neer te zetten. 

De lesmomenten Theater gaan in samenspraak met docent Ludo Ghoos (ludo.ghoos@so.antwerpen.be) door op dinsdagavond of woensdagavond.   

Wat proevertjes uit de opleiding Theater 4°graad voor 18+  vind je hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-1nclQVwUQ&list=PLRM19vX-qcjvQrzIekzfrO3zzjCp1Lwwq&index=67

https://www.youtube.com/watch?v=rjJtQeIfGEw&list=PLRM19vX-qcjvQrzIekzfrO3zzjCp1Lwwq&index=7

 

Bekijk hoe je lessenpakket eruitziet: