Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Overzicht opleidingstrajecten muziek en woord

Bekijk onderaan hoe de opleidingen muziek en woord eruit zien per leeftijd en keuze:

MUZIEK

Muziek - 1e graad - Muziekinitiatie 

De 1e graad voor leerlingen 6 en 7 jaar: 

 • Muziekinitiatie: de eerste graad is voor 6- en 7-jarigen. In het vak Muziekinitiatie zal er gewerkt worden rond 2 belangrijke pijlers: ontwikkeling van stem en vocaliteit en de ontwikkeling van metrum- en ritmegevoel. We gaan spelenderwijs aan de slag en ontwikkelen zo ook het muzikale geheugen en het muzikale voorstellingsvermogen. De leerlingen volgen samen les, dus niet per leeftijd. 
 • Instrumentinitiatie: in die eerste graad kan je kiezen om, naast de muziekinitiatie, ook reeds een instrument te leren – je krijgt dan per week een kwartiertje instrumentles. Hiervoor wordt geen extra inschrijvingsgeld gevraagd. Let wel: het aantal plaatsen instrumentinitiatie voor 6- en 7-jarigen is beperkt. 

Volgt uw kind vandaag al les in het eerste jaar instrumentinitiatie dan krijgt uw kind voorrang bij de inschrijvingen.


Muziek - 2e graad 

De 2e graad voor leerlingen vanaf 8 jaar: 

Alle leerlingen mogen vanaf het eerste jaar starten met instrumentles. De leerlingen krijgen 3 uur per week les, waarvan 2 uur muziekatelier en 1u instrument naar keuze.

 • De leerlingen in het 1e, 2e en 3e jaar kiezen voor Klassieke Muziek
 • Vanaf het 4e jaar kunnen onze leerlingen kiezen tussen de klassieke richting Klassieke Muziek of de richting Jazz-Pop-Rock.  
 • Vanaf het 4e jaar krijgen de leerlingen het vak lab groepsmusiceren. Dit vak zal de schakel vormen tussen de inhouden van het instrumentatelier en het latere groepsmusiceren. 

De 2e graad voor 12+ en 18+:

 • Volwassenen en tieners krijgen 2u muziekatelier en 1u instrument naar keuze. Zij  kunnen vanaf het eerste jaar al onmiddellijk kiezen voor of Klassieke Muziek of Jazz-Pop-Rock.

Muziek - 3e graad 

 • In de derde graad breiden we de keuzerichtingen verder uit. Vanaf nu kunnen leerlingen kiezen voor  Klassieke Muziek, Jazz-Pop-Rock, Muziek Schrijven, Songwriting of Elektronische Muziek.
 • In het eerste jaar van de 3e graad krijgen de leerlingen Klassieke Muziek, Jazz-Pop-Rock, 1u muzieklab, 1u groepsmusiceren en 1u instrument.
 • Vanaf het 2e jaar van de 3e graad krijgen de leerlingen Klassieke Muziek en Jazz-Pop-Rock elk een eigen traject.  
 • In de keuzerichtingen Elektronische Muziek en Muziek Schrijven - Songwriter wordt de nadruk gelegd op het creëren.

Muziek - 4e graad

In de vierde graad komen er 2 extra keuzes bij:

 • Klassieke Muziek - Begeleider, waarbij leerlingen zich met hun instrument verdiepen in de begeleidingspraktijk. De leerling Klassieke Muziek - Begeleider volgt 1u instrument en 1u begeleidingspraktijk
 • Klassieke Muziek - Componist, waarbij leerlingen zich verdiepen in het schrijven van hun eigen composities. De leerling Klassieke Muziek - Componist volgt 1u klassieke compositie + 1u muziektheorie.  
 • De opleiding Muziek Schrijven - Songwriting evolueert in de vierde graad naar de opleiding Klassieke Muziek - Singer-Songwriting. De leerling Klassieke Muziek - Singer-Songwriting volgt 1u Singer-Songwriting en 1u compositie en begeleiding
 • De opleiding Elektronische Muziek kan je in de 4e graad voorzetten. In de 4e graad volg je dan 1u live-/ studio electronics + 1u experimentele compositie.

WOORD

Woord - 1e graad - woordinitiatie (6-7 jaar):

 • In de eerste graad volgen de leerlingen 1 uur per week Woordinitiatie 

Woord - 2e graad - woordatelier (vanaf 8 jaar)

 • De 2e graad woord is voor leerlingen vanaf 8 jaar. In de 2e graad volgen de leerlingen 1 uur per week Woordatelier  

Woord - 3e graad - woordlab of speltheater, verteltheater of spreken en vertellen (storytelling)

 • In de 3e graad krijgen de leerlingen tussen 12 en 15 jaar les in het vak Woordlab. Hier komen ze in aanraking met de verschillende leerinhouden van speltheater, verteltheater of spreken/ storytelling. Zo kunnen ze zelf ontdekken waar ze zich verder willen in verdiepen. 
 • Volwassen leerlingen (ouder dan 15 jaar) kiezen in de 3e graad meteen voor de optie SpeltheaterVerteltheater of Spreken en Vertellen. 

Woord - 4e graad - speltheater, verteltheater, spreken en vertellen 

 • In de vierde graad worden deze verschillende opties (speltheater, verteltheater en spreken en vertellen) verdergezet. 

KORTLOPENDE STUDIERICHTINGEN 

Er is een onderscheid tussen langlopende studierichtingen (opleiding van min. 9 jaar) en kortlopende studierichtingen (opleiding van 3 jaar). In Borgerhout organiseren we de kortlopende studierichtingen: 

Schrijven 

 • Schrijven is een kortlopende studierichting die openstaat voor jongeren vanaf 16+ en volwassenen die graag (beter) willen leren schrijven. Alle genres krijgen hun plaats – van novelle tot column, van gedicht tot spoken word, van dialoog tot monoloog.

Specialisatie 

Wie komt er in aanmerking voor de specialisatiegraad? 

 • Leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar het hoger kunstonderwijs zoals het conservatorium of een vergelijkbare hogere opleiding. Zij kunnen gedurende 2 jaar hun 4e graad combineren met de specialisatiegraad. 
 • Leerlingen die de 4e graad hebben afgerond en omwille van motivatie en niveau in aanmerking komen voor een specialisatiegraad. 

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Alle leerlingen dienen een schriftelijke motivatie in bij de directie (mailen naar: academie.borgerhout@stedelijkonderwijs.be).
 • Voor leeringen van de Academie Borgerhout: de aanvraag gebeurt steeds in overleg met de eigen leerkrachten.
 • Voor leerlingen die de 4e graad elders afronden: je dient een curriculum in van je voorafgaande opleiding.
 • Alle kandidaten worden uitgenodigd op een intake-gesprek. 

Bekijk zeker onderaan de verschillende opleiding-flows per opleiding

donderdag 12 mei 2022