Academie Berchem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Kunstexploratie: jaarprogramma 2023 - 2024

Kunstexploratie – Programma 2023 – 2024

Versie onder voorbehoud mei 2023

Naast de lessen kunst- en cultuurfilosofie is er nog een gezamenlijk jaarprogramma voor de studenten kunstexploratie. Dit programma is gericht op het ervaren en recenseren van kunst, het ontmoeten van kunstenaars of professionals in de kunst. We focussen ons hierbij op de kunstactualiteit, die zowel over oude of hedendaagse kunst kan gaan.

Uitstappen vormen een belangrijk deel van dit programma. Drie grote daguitstappen vinden plaats op zondag: de Academietrips. De andere lesmomenten vinden plaats op zaterdag: vaak starten we in de klas en trekken we later naar een interessante kunstlocatie (of vice versa, eerst uitstap daarna een nagesprek in de klas). Enkele keren blijven we de hele tijd op school. We zijn vaak afhankelijk van de openingsuren van de expolocaties. Vandaar dat de planning voorlopig beperkt is tot data. Hou deze zaterdagen zeker vrij. In de weken voorafgaand de uitstap, mailt Joke jullie met meer info.

De Academies van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen organiseren regelmatig lezingen of activiteiten. Als die ook voor ons interessant zijn, kunnen we aansluiten. Als het totale jaarprogramma wat te druk wordt, schrappen we eventueel een ander moment. Joke houdt je hierover per mail en in de les op de hoogte.

Meer informatie? Joke.schrauwen@so.antwerpen.be

De lessen vinden plaats op

1* per maand
OFWEL kunstclub in de klas: Academie Berchem - Onze-Lieve-Vrouwstraat 25 - Lokaal B12. De formule zal verschillen: soms starten we met een korte oefening/ gesprek in de klas en trekken we er nadien nog op uit in het Antwerpse (of vice versa)
OFWEL daguitstap zoals academietrip,… het precieze tijdstip zal afhangen van de locatie uitstap. Uiteraard is deze planning van uitstappen onder voorbehoud van heersende coronamaatregelen.

Lesdata

Zaterdag 16 september 9u30 – 12u50: kunstclub in de klas Academie Berchem - Lokaal B12 (tijdstip en activiteit nog bevestigen)
Zaterdag 21 oktober: 9u30  - 12u50 (tijdstip en activiteit nog bevestigen)
Zondag 12 november ACADEMIETRIP (hele dag)
Zaterdag 9 december: 9u30 – 12u50: kunstclub in de klas (tijdstip en activiteit nog bevestigen)
Zaterdag 20 januari: 9u30 – 12u50: kunstclub in de klas (tijdstip en activiteit nog bevestigen)
Optioneel: Zaterdag 3 februari DAG VAN DE ACADEMIES (tijdstip en locatie nog bevestigen)
Zaterdag 24 februari: 9u30 – 12u50: kunstclub in de klas. (tijdstip en activiteit nog bevestigen)
Zondag 10 maart ACADEMIETRIP (hele dag)
Zaterdag 20 april: 9u30 – 12u50: kunstclub in de klas (tijdstip en activiteit nog bevestigen)
Zondag 5 mei ACADEMIETRIP (hele dag)
Zaterdag 8 juni: 9u30 – 12u50: kunstclub in de klas (tijdstip en activiteit nog bevestigen)

Voor afstudeerders: dinsdag 4 juni – jury