Academie Berchem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Sollicitaties & Stages

VACATURES

Hier vind je een overzicht van alle openstaande vacatures bij het Stedelijk Onderwijs.

SOLLICITATIES

Indien je in aanmerking wenst te komen voor interims en toekomstige opdrachten, kan je je kandidatuur stellen via www.werkmethettalentvanmorgen.be
Stedelijk Onderwijs, Deeltijds kunstonderwijs
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen

Hiermee word je automatisch opgenomen op een lijst van mogelijke kandidaten.
Gelieve er rekening mee te houden dat wij omwille van de vele aanvragen niet kunnen antwoorden op je kandidatuur.

STAGES

Op jaarbasis nemen wij een gelimiteerd aantal stagiairs aan.
Stageplaatsen zijn mogelijk van november tot eind april.
De aanvragen voor het lopende academiejaar dienen ten laatste binnen te zijn voor 15 december. Na deze datum worden geen stage-aanvragen meer aanvaard.
Wens je een stage aan te vragen aan deze academie, dan volg je de procedure die je onderaan kan downloaden.

Je mailt een ingevulde stageaanvraag voor:

Indien je stage-aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt je via e-mail de nodige informatie en afspraken doorgemaild.