Academie Berchem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

KUNSTIG COMPETENT

Academie Berchem werkt volgens het leerplan KUNSTIG COMPETENT.
Ook onze evaluatie is hierop gebaseerd. Het is een evaluatie die zonder punten werkt. 
Centraal staan 5 rollen of ontwikkelingsgebieden die we bij onze leerlingen ontwikkelen:  

Voor de podiumkunsten (muziek, woord en dans) gebruiken we de rollen:  
vakman, kunstenaar, performer, onderzoeker en samenspeler. 

Voor de beeldende kunsten gebruiken we de ontwikkelingsgebieden: 
verbeelden, onderzoek, vakmanschap, dialoog en tonen. 

Wat betekenen die rollen/ontwikkelingsgebieden? 
Om artistieke ontwikkeling te realiseren streven we ernaar dat een leerling volgende artistieke competenties verwerft:  

 

 • kunstenaar/verbeelden: experimenteren, creëren, zich op een persoonlijke wijze uitdrukken, zich inleven · 

 

 •  onderzoeker/onderzoek: nieuwsgierig en onderzoekend zijn, eigen sterktes en werkpunten benoemen, 
  proces zichtbaar maken, eigen horizon verruimen · 

 • vakman/vakmanschap: techniek, materiaal en basisvaardigheden beheersen, werken met/aan kwaliteit, werkhouding ontwikkelen, vakkennis hanteren

 • samenspeler/dialoog: samenwerken, feedback geven en ontvangen, in dialoog gaan (extra podiumkunsten: samen maken, respect tonen voor anderen en hun werk)

 • performer/tonen: werk selecteren, werk tonen (extra podiumkunsten: tonen met kwaliteit, de codes van het (zich) tonen gebruiken, publiek willen raken en eigen oeuvre opbouwen) 

 

Leerlingen komen binnen in het deeltijds kunstonderwijs als een unieke persoon, een unieke ik met eigen dromen en wensen, met een eigen voorgeschiedenis en achtergrond. 
De verschillende artistieke competenties nodigen onze docenten uit om met verschillende brillen naar onze leerlingen te kijken. 

Hoe verloopt dit evaluatieproces? 

 • Belang van permanente feedback 
  We hechten er veel belang aan dat de leerlingen doorheen heel het jaar op een respectvolle manier feedback ontvangen door de eigen leerkracht(en) en medestudenten. 
  In het kunstonderwijs is permanente feedback een essentiële en noodzakelijke manier van werken.. De student stuurt zichzelf bij wanneer hij merkt dat iets niet lukt. De leerkracht observeert de student en geeft aanwijzingen om het oefenen en werken bij te sturen indien nodig.  
   
 • Mondelinge en schriftelijke evaluatie (2x per jaar)
  Begin februari en eind juni ontvangen alle leerlingen een tussentijdse evaluatie / artistiek portret, zowel mondeling als schriftelijk.
  Het groeiproces van de leerling wordt dan geëvalueerd. Samen met de leerkracht neem je de tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. 
  De mondelinge feedback tussen de leerkracht en leerling tijdens de les is een belangrijke basis voor deze evaluatie.
  Onze leerkrachten kijken naar jouw leerproces volgens het leerplan Kunstig
   

Heb je een vraag over Kunstig Competent, over de evaluatie of permanente feedback? Spreek gerust jouw leerkracht hierover aan.