Academie Merksem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Hoe we het deden

School For Rights of Kinderrechtenschool 

Kinderen en jongeren zijn vandaag echte burgers van de wereld. Ze groeien op in een diverse samenleving die voortdurend in beweging is. Deze veranderingen brengen zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Een goede begeleiding in hun ontwikkeling tot betrokken, geëngageerde wereldburgers is daarom zeer belangrijk. Vanzelfsprekend neemt onderwijs hier een vooraanstaande rol in, met de klas als afspiegeling van de maatschappij.

Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze democratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardenkader aan om zich te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief mee bouwen aan de maatschappij van morgen.

Een School for Rights of Kinderrechtenschool is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd.  De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten...

Het gaat er niet om méér projecten te realiseren, maar om een bepaalde manier van werken te integreren. Wil je als school het label ‘Kinderrechtenschool’ of ‘School for Rights’ verdienen dan kan je een complete trajectbegeleiding aangaan van Plan International België.

Als kandidaat-Kinderrechtenacademie werkten we gedurende meer dan twee jaar aan een kindvriendelijk kinderrechtenklimaat op onze campus. We stonden er niet alleen voor, want Plan België en haar partnerorganisaties hielpen en begeleidden ons met een aangepaste aanpak, workshops en vormingen op maat voor onze campus.

Samen met de Partners voor Kinderrechtenscholen doorloop je drie stappen.

  • De basis: Een spiegel wordt voorgehouden: waar zitten de kinderrechten in jouw school? Wat doen jullie al? Hoe kunnen we dit versterken en extra in de verf zetten? Waar zitten de struikelpunten?
     
  • Verrijkingsfase: Waar is er nog werk? Aan de slag met kinderrechten in de school en in de klas! De coach van Plan International reikt ons tijdens infosessies en meetings technieken aan om kinderrechten op school en in de klas in de praktijk te brengen. De werkpunten worden echt zichtbaar. Vermits we de eerste kinderrechten Academie in wording waren, was het voor ons, maar ook voor Plan International een interessante leerschool. Participatie van ouders en leerlingen is voor elke Academie een uitdaging omdat je leerlingen slecht een paar uurtjes per week aanwezig zijn. Dus daaraan hebben we veel aandacht gegeven. Maar ook ... projecten met kinderrechten thema's, voelen de leerlingen zich veilig op school, is de drempel niet te groot, ... Bekijk hier een greep uit al onze verwezelijkingen.
     
  • Behalen van het Kinderrechtenlabel: Na +twee jaar zijn er heel wat veranderingen in onze Academie voelbaar. De kinderrechten worden meer en meer uitgedragen door heel het team en er zijn een heel aantal beleidszaken structureel veranderd. Daarnaast worden er nog steeds regelmatig projecten georganiseerd met de focus op de kinderrechten/mensenrechten. Het is echter een label waarvoor je je met heel het team moet blijven inzetten en we zullen in principe nooit helemaal rond zijn. Dat maakt het net zo uitdagend.

Wat deden we dan allemaal?

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Lin Van Mierlo, campusdirecteur Acadmie Merksem
lin.vanmierlo@so.antwerpen.be
0475 80 68 13
03 641 60 20