Stedelijk deeltijds kunstonderwijs

beeld - muziek - woord - dans

Waar staan we voor?

Maak het mee!

Met meer dan 40 vestigingen, verspreid over alle districten van de stad, zijn de stedelijke academies een bruisende kunstzinnige ontmoetingsplaats voor iedereen. Een plek waar meer dan 10.000 leerlingen anders leren denken, kijken en voelen. Waar je leert om je uit te drukken via kunst en je eigenheid ontdekt. Je leert er grenzen verleggen en groeit in zelfvertrouwen én als mens. Je ontwikkelt naast een positief zelfbeeld en een creatieve manier van denken, ook sociale vaardigheden door samen te musiceren, te bewegen en creaties te maken. Op die manier komt ieders talent boven water! 

De culturele superdiversiteit in en rond de stad zien wij als rijkdom, uitdaging en inspiratie. Via kunst creëren de stedelijke academies niet alleen verbinding tussen mensen, maar ook verbinding met externe partners.

Dit alles wordt mee waar gemaakt door de drijvende kracht van de academies: onze gepassioneerde en professionele leerkrachten.

Hoe zit het in elkaar?

Beeldende Kunsten

Ga je graag creatief aan de slag met verf of klei? Is het je ultieme wens om ooit boeken te illustreren of affiches te ontwerpen? Dan ben je vanaf 6 jaar welkom in onze beeldende kunsten academies! Iedereen met of zonder vooropleiding kan vanaf 6 jaar instappen op iedere leeftijd: je leeftijdsgenoten houden graag een plekje voor je vrij! Voor jongeren 14+ ontwikkelden we de opleiding ‘digitaal beeldende vorming’ en ben je 15+, dan kan je deelnemen aan onze ‘projectateliers’.

Muziek Woord Dans 

Droom je ervan een muziekinstrument te bespelen of in een groep te musiceren? Te leren zingen, je eigen muziek te schrijven of je te verdiepen in jazz, pop, rock, funk? Stap gerust eens bij ons binnen! Vanaf 6 jaar (of 1ste leerjaar) kan je in de algemene initiatie komen proeven van muziek en/of woord en/of dans en/of beeldende kunsten: we reiken het je allemaal aan! In de instrument initiatie kan je zelfs ervoor kiezen meteen blokfluit, cello, viool, piano, gitaar, klarinet of orgel te leren spelen. Ben je 8 jaar oud of zit je in het 3de leerjaar, dan kom je in de ‘lagere graad’ terecht die 4 jaar duurt. In het 2de jaar hiervan start je dan met het door jou gekozen instrument. Ben je ouder dan 15 jaar en wil je aan de slag, dan omvat jouw lagere graad slechts 3 leerjaren en start je al meteen met een instrument. Na de lagere graad ga je over naar de ‘middelbare graad’ die 3 leerjaren omvat. Daarna volgt de ‘hogere graad’ die ook 3 leerjaren duurt.

Pedagogische visie

  • Wij creëren een inspirerende omgeving waarin iedereen zich artistiek kan ontplooien.
  • Wij maken eigentijds kunstonderwijs dat vanuit zijn expertise vernieuwend en vooruitstrevend blijft.
  • Wij bieden artistieke opleidingen op maat die de grenzen van onze leerlingen verleggen.
  • Wij staan met een gepassioneerd en professioneel team voor kwaliteitsvolle opleidingen.
  • Wij bieden ruimte aan de cultureel diverse samenleving binnen een grootstedelijke context.

Voor wie? 

Ook voor jou! Jong of oud, beginner of gevorderde: iedereen is welkom in één van onze academies muziek, woord, dans of beeldende kunsten. 

Kunstkuren 
...de kracht van kunst op jouw school!

Ben jij als leerkracht overtuigd van de kracht van kunst om een open blik te ontwikkelen en de wereld te verkennen?
Kriebelt het om in te zetten op kwalitatieve muzische vorming of culturele expressie op jouw school? 
Zie jij kansen om via muzische vorming of culturele expressie te werken aan andere leerdoelen?
Kies jij voor een kruisbestuiving tussen jouw school en het deeltijds kunstonderwijs en professionaliseer je zo op een duurzame manier jouw team?

Dan is een Kunstkuren project gegarandeerd iets voor jou!

Kunstkuren dat is immers...

● een unieke samenwerking tussen je school en het deeltijds kunstonderwijs
● leren van elkaars expertise via teamteaching
● het muzische proces centraal
● ontwikkelen van verwondering, (zelf)reflectie, creatief en kritisch denkvermogen en verbeeldingskracht bij je leerlingen
● inzetten op ‘brede school’ en het creëren van de mogelijkheid tot een kwalitatief naschools aanbod in je school of in de buurt
● een vertrouwd gezicht voor de klas dat drempelverlagend werkt, zowel in- als naschools
● financiële steun hiervoor ontvangen van AGSO (Kunstkuren) of van de Vlaamse overheid (Kunstkuur)

Wil jij ook graag Kunstkuren?
Contacteer dan Joke Klaassen - coördinator Kunstkuren/Kunstkuur:
kunstkuren@so.antwerpen.be - 0497 93 90 68
of contacteer een academie in jouw buurt: