FabLab+

Creatief laboratorium

Huisregels FabLab+

 1. Gebruikers

  1. Iedereen is in het FabLab+ welkom.
  2. We onderscheiden volgende groepen gebruikers
   • individuele gebruikers
   • leerkrachten
   • klassen (leerkracht met leerlingen)
     
 2. Openingsuren

  1. Weekplanning
   1. Op maandagen, woensdagen en vrijdagen is het FabLab+ toegankelijk voor iedereen die machinetijd reserveerde via het reservatiesysteem. De verschillende machines zijn per dag en per tijdslot te reserveren, telkens in de voormiddag van 9u - 12u en in de namiddag van 13u - 16u.
   2. Wanneer er op deze dagen interne activiteiten worden georganiseerd (bv. opleidingen, FabShops, schoolbezoeken, ...) worden deze dagen geblokkeerd in het reserveringssysteem. In deze gevallen kunnen enkel deelnemers van de betrokken interne activiteit terecht in het FabLab+.
   3. Op dinsdagen is het FabLab+ doorlopend toegankelijk voor iedereen, van 9u tot 16u30. Reserveren is deze dagen niet mogelijk. Op dinsdagen hanteren we het principe: First Come - First Serve, m.a.w. wie eerst is, kan een machine als eerste gebruiken met een maximum van 2 uur.
   4. Donderdagen zijn de machines niet toegankelijk. Het FabTeam reserveert deze dag voor intern overleg, onderhoud, vergaderingen, ...
   5. Zaterdagen en zondagen zijn we gesloten.
   6. Tijdens de schoolvakanties is het FabLab+ gesloten!
  2. We vragen iedere bezoeker onze sluitingstijd te respecteren. Er worden geen nieuwe taken meer opgezet een half uur voor sluitingstijd. Een kwartier voor sluitingstijd worden de machines door een medewerker van het FabLab+ uitgezet. Houd daar rekening mee!
    
 3. Toegang

  1. Het FabLab+ is gehuisvest in een schoolgebouw van het Stedelijk Onderwijs.
  2. De toegang tot het FabLab+ is enkel toegelaten via het bruine poortje in de Lange Klarenstraat 17.
  3. Om binnen te geraken dient er aan de videofonie aangebeld te worden. Een medewerker van het FabLab+ zal je binnenlaten. Het poortje dient na gebruik steeds gesloten te worden!
  4. In het schoolgebouw, waar je doorloopt om tot het FabLab+ te komen, gelden de huisregels van de school.
  5. De gebruikers van het FabLab+ zullen steeds, via de korste weg door de school, het FabLab+ betreden en verlaten.
  6. Parkeren:
   1. Auto's en bestelwagens kunnen niet parkeren in de school. Om te laden en lossen kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden met een medewerker van het FabLab+.
   2. Fietsen en brommers kunnen eventueel achter het bruine poortje geplaats worden in de daarvoor voorziene stalling.
   3. Voor moto's werd er 50 meter, aan de straatkant, voor het poortje, een stelplaats voorzien.
  7. Om buiten te gaan uit de school heb je een code nodig. De code is enkel voor de FabLab+ gebruikers en mag niet aan buitenstaanders doorgegeven worden.
    
 4. Aanmeldingsprocedure

  1. Vul bij aankomst het logboek in (naam, datum en uur).
  2. Alvorens gebruik te maken van de machines of werktuigen van het FabLab+, moet je je eerst aanmelden bij een medewerker van het FabLab+.
  3. In het geval van dagen zonder reservatie (First Come, First Serve) zullen de registraties in het logboek gehanteerd worden om de volgorde te bepalen.
  4. Je overloopt met een medewerker van het FabLab+ je opdracht.
   1. Bespreek kort met een FabLab+ medewerker wat je precies van plan bent om uit te voeren.
   2. Bespreek of je eigen materialen zal gebruiken of er van het FabLab+ zal afnemen. De FabLab+ medewerker zal controleren of de eventuele zelf meegrachte materialen gebruikt mogen worden.
   3. De FabLab+ medewerker controleert of je over de juiste en voldoende competenties beschikt om de machines te gebruiken.
   4. De FabLab+ medewerker controleert of je voor de voorziene oprdacht de juiste persoonlijke veiligheidsvoorzieningen bij je hebt.
   5. De gebruiker informeert zich voldoende door de veiligheidsvoorschriften, de instructiefiches en de handleidingen van de te gebruiken machines/toestellen door te nemen.
   6. De gebruiker neemt kennis van de brand en evacuatieprocedure.
     
 5. Nodige competenties (vaardigheden, kennis & attitudes)

  1. Voor het gebruik van de machines dient iedere gebruiker over de juiste competenties te bezitten. Bij aanvang zal een medewerker van het FabLab+ naar deze competenties peilen. De medewerkers van het FabLab+ kunnen bij controle en/of twijfel het gebruik van de machines weigeren.
  2. Voor bepaalde toestellen dient de gebruiker een getuigschrift voor te leggen waarin de nodige competenties aangetoond worden.
  3. Gebruikers kunnen eventueel voorafgaand een FabLab+ vorming volgen. Voor specifieke data controleer de FabLab+ kalender.
    
 6. Gebruik van de machines

  1. Alle richtlijnen van de medewerkers van het FabLab+ moeten ten allen tijde nauwlettend opgevolgd worden. Gebruik je gezond verstand. Als je iets niet weet of over iets twijfelt, vraag het dan aan een medewerker van het FabLab+.
  2. De beschermingsmiddelen van de machines mogen onder geen enkele voorwaarde worden uitgeschakeld.
  3. Problemen met machines moeten meteen aan een medewerker van het FabLab+ gemeld worden en de werkzaamheden moeten ogenblikkelijk gestopt worden.
  4. Maak gebruik van de veiligheidsinstructiekaarten.
  5. Het gebruik van de machines is op eigen risico. We bieden je zoveel mogelijk informatie en hulp, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet.
  6. Het is ten strengste verboden om zelf elektrische en/of mechanische herstellingen te verrichten aan de FabLab+ machines. Spreek steeds een medewerker aan van het FabLab+
    
 7. Orde, netheid en hygiëne

  1. Laat je werkplek net zo schoon en opgeruimd achter zoals deze was toen je aankwam.
  2. Na elk gebruik van een machine:
   1. Reinig de machine en de onmiddellijke omgeving zodat de werkplek proper blijft en zonder hindernissen.
   2. Steeds de gereedschappen, materialen en producten oordeelkundig opbergen.
  3. Er verlaat geen gereedschap het FabLab+, ook niet voor heel even.
  4. Afval
   1. Beperk de afvalberg, ruim regelmatig op en sorteer.
   2. Er zijn voldoende vuilnisbakken. Gebruik deze om je eigen afval weg te werken, zo blijft het voor iedereen aangenaam om in het FabLab+ te werken.
   3. Gooi nooit reinigings- , poets- , petroleum- of benzeenproducten in de riolen. Al dergelijke producten horen in daarvoor bestemde containers in het FabLab+.
  5. Eten en drinken is niet toegestaan:
   1. in het atelier;
   2. in de nabijheid van de machines.
  6. Er heerst in het hele gebouw een rookverbod.
  7. Verplicht handen te wassen voor- en na de werkzaamheden.
  8. Werken op een toetsenbord vereist propere handen!
  9. In het FabLab+ is geen bergruimte voorzien voor het opbergen van persoonlijke creaties, gereedschap, materiaal en/of grondstoffen.
  10. Het is absoluut verboden perslucht te gebruiken voor het zuiver blazen van kledij, haren en machines.
    
 8. Veiligheid en bescherming

  1. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de meest algemene zaken mbt de veiligheid en het welbevinden van de gebruikers van het fabLab+. Voor meer details verwijzen we naar het veiligheidsdossier en naar de specifieke veiligheidsfiches die voor ieder toestel voorhanden zijn.
  2. De gebruikers van het FabLab+ dragen degelijke werkkledij (geen loshangende onderdelen, niet ernstig beschadigd). Bij twijfel beslist de aanwezige medewerker van het FabLab+.
  3. Vermijd het dragen van kleding die slecht aansluit of los hangt (bv. een sjaal), juwelen (armband, ketting, ...) die kunnen blijven haken in bewegende onderdelen.
  4. Het dragen van loshangende juwelen, haren en kledij, is bij draaiende machines verboden.
  5. Tassen en jassen dienen op de voorziene plaats te liggen.
  6. Oorbeschermers zijn verplicht vanaf 80dbA. Wanneer u een persoon, die zich op ongeveer 1 meter van u bevindt, niet meer kan horen, betekent dit dat het geluidniveau te hoog is! Draag dan zeker gehoorbescherming
  7. Gebruikers dragen handschoenen:
   1. wanneer een medewerker van het FabLab+ dit noodzakelijk vindt;
   2. wanneer de veiligheidsfiche van de te gebruiken machine dit voorschrijft;
   3. wanneer je chemische producten gebruikt (zoals lijm en verf);
   4. bij het vervangen van werktuigen, zaagblad, ... ;
   5. wanneer u hout vastneemt, om splinters te vermijden;
   6. MAAR NOOIT in de buurt van bewegende zaagbladen of draaiende machines waarin zij kunnen vasthaken.
  8. Bij bepaalde machines en bij het gebruik van de atelier dienen specifieke beschermingsmiddelen (PBM) voorzien te worden (zie telkens bijhorende veiligheidsfiche). Zonder mag er in deze gevallen niet met de machine gewerkt worden.
  9. Bepaalde beschermingsmiddelen dienen om hygiënische redenen persoonlijk voorzien te worden:
   1. stofmasker (te verkrijgen in het FabLab+);
   2. handschoenen (te verkrijgen in het FabLab+);
   3. oorschelpen (te lenen in het FabLab+), oordopjes (te verkrijgen in het FabLab+);
   4. veiligheidsbril (te lenen in het FabLab+).
   5. veiligheidsschoenen (niet beschadigd, rein) à omwille van hygiëne zelf persoonlijk te voorzien!
  10. Gebruik steeds de afzuiging bij de machines die een afzuigsysteem hebben. Bij twijfel vraag je raad aan een medewerker van het FabLab+.
  11. Doorgangen en evacuatiewegen dienen ten allen tijden vrij gehouden te worden.
  12. EHBO: Verwondingen dienen verzorgd te worden. Bij ernstige voorvallen: contacteer één van de nijverheidshelpers die permanentie heeft (lijst hangt uit).
    
 9. Vergoedingen gebruik v.d. machines en verbruik v.d. materialen

  1. Het gebruik van de machines is gratis.
  2. Het FabLab+ heeft een aantal standaard materialen in stock die tegen democratische prijzen worden verkocht. De aankoop dient onmiddellijk en enkel cash (ideaal gepast) betaald te worden aan één van de FabLab+ medewerkers. Voor een up to date prijslijst verwijzen we naar de website www.fablabplus.be.
  3. Afhankelijk van het soort materiaal wordt er een prijs gehanteerd per gewicht (3D printen), per plaat (lasersnijden, portaalfrees), per blok (3D frezen) of per cm (rol).
  4. Je betaalt voor al het materiaal dat je gebruikte om tot eindresultaat te bekomen, dus ook al je eventuele foutieve en test producties zijn voor eigen rekening. Ook al ben je niet tevreden over de uitkomst van je project, je betaalt alle verbruikte materialen. We helpen je graag met het opsporen van het probleem, maar we kunnen helaas niet elk experiment voor onze rekening nemen.
  5. Eigen materialen kunnen meegebracht en gebruikt worden, steeds na controle van één van de FabLab+ medewerkers. De instellingen van onze materialen kennen we, houd er rekening mee dat je de juiste settings van je eigen materialen nog even zal moeten uitzoeken.
  6. Je vergoedt wat je stuk maakt. Alles wat stuk gaat tijdens de duur van jouw machinegebruik, dien je te vergoeden. Dit geldt niet voor gebreken die vallen onder slijtage of overmacht.
    
 10. Machinetijd reserveren

  1. Reserveren kan enkel op bepaalde dagen (zie artikel 2: openingsuren) en enkel via het online reserveringssysteem.
  2. Om machinetijd te reserveren dient de gebruiker zich te registreren in te loggen. Alle gevraagde accountinformatie dient correct ingegeven te worden.
  3. Bij het reserveren van de machinetijd worden er volgende beperkingen opgelegd:
   1. Een gebruiken mag per periode (voormiddag of namiddag) slechts één slot reserveren, m.a.w. je kan geen 2 machines tegelijkertijd reserveren.
   2. In éénzelfde week kunnen maximum 2 tijdslots gereserveerd worden.
   3. Een gebruiker kan in de toekomst maximum 6 reserveringen maken.
   4. Reserveringen kunnen maximum 6 weken vooruit aangemaakt worden.
  4. Annulatie
   1. Wie niet kan komen moet dit ons tijdig laten weten.
   2. In het geval van no-show wordt je op de zwarte lijst gezet en kan je in de toekomst niet meer gebuik maken van het FabLab+
   3. Reservaties kunnen ten allen tijden, zonder enige vorm van verantwoording, door de medewerkers van het FabLab+ ongedaan worden gemaakt. Er kan in dat geval door de gebruiker geen enkele vorm van schadevergoeding geiest worden.
     
 11. Algemene voorwaarden

  1. Iedereen die gebruik maakt van FabLab+, gaat automatisch akkoord met ‘The Fab Charter’ (cf. alle FabLab’s): http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
  2. Alles wat je maakt in een FabLab wordt gedeeld via een Fabmoment: www.fablabplus.be. Indien je dit niet doet, kan je de toegang tot FabLab+ ontzegd worden.
  3. Wanneer de gebruiker communiceert over zijn creatie gemaakt in het FabLab+ appreciëren we het ten zeerste dat onze naam en eventueel de link naar onze website vermeld wordt.
  4. Deze voorschriften niet naleven zal leiden tot het geweigerd worden van toegang tot FabLab+.
  5. Onveilig en onbeheerst gedrag zal gesanctioneerd worden met ontzeggen van toegang tot FabLab+.
  6. In het FabLab+ hangen verschillende camera's waarmee mogelijk beelden bekeken en opgenomen kunnen worden. Bij het onderschrijven van dit huishoudelijk reglement is de gebruiker hiervan in kennis gesteld en geeft hij/zij hiervoor toestemming.
  7. Bij diefstal of opzettelijke vernieling van zaken uit het FabLab+ wordt er steeds de politie gecontacteerd en wordt er een proces verbaal opgemaakt. Eventuele administratieve kosten die hiermee gepaard gaan zijn steeds ten laste van de gebruiker.