FabLab+

Creatief laboratorium

Openingsuren

Op maandagen, woensdagen en vrijdagen is het FabLab+ toegankelijk voor iedereen die machinetijd reserveerde via het reservatiesysteem. De verschillende machines zijn per dag en per tijdslot te reserveren, telkens in de voormiddag van 9u - 12u30 en in de namiddag van 13u - 16u30.
Wanneer er op deze dagen interne activiteiten worden georganiseerd (bv. opleidingen, FabShops, schoolbezoeken, ...) worden deze dagen geblokkeerd in het reserveringssysteem.

Op dinsdagen is het FabLab+ doorlopend toegankelijk voor iedereen, van 9u tot 16u30. Reserveren is deze dagen niet mogelijk. Op dinsdagen hanteren we het principe: First Come - First Serve, m.a.w. wie eerst is, kan een machine als eerste gebruiken met een maximum van 2 uur.

Donderdagen zijn de machines niet toegankelijk. Het FabTeam reserveert deze dag voor intern overleg, onderhoud, vergaderingen, ...

Zaterdagen en zondagen zijn we gesloten.

Tijdens de schoolvakanties is het FabLab+ gesloten!