FabLab+

Creatief laboratorium

Waarom Leerlabs?

De onderwijsuitdagingen van vandaag zijn immers totaal anders dan deze uit het verleden.
Eigenaarschap en autonoom leren is onmisbaar om met succes te functioneren in de samenleving
van morgen.

Daarom is er dringend nood aan vernieuwing en innovatie binnen onderwijs en moeten we
meer inzetten op toekomstgericht dynamisch onderwijs, met een ambitie die innoveert en
inspireert.

De leerling zal hierbij zelf zijn leerproces in handen nemen, verbreedt zijn horizon en exploreert
verschillende leerstrategie├źn.
Hij maakt zelf keuzes en gaat hierbij zelfstandig, individueel of in groep aan het werk.

Deze aanpak zal de betrokkenheid verhogen, zal de aanwezige competentie doen (h)erkennen
en verhoogt de leerwinst en het welbevinden van de leerlingen.

Leerkrachten zullen hun klassieke rol moeten omvormen en veel meer gaan inzetten op het
coachen van de leerling. Zij zullen zich gaan transformeren tot begeleiders van het leerproces
van de leerling.

Ondanks veel goede wil, lopen veel scholen hierbij tegen hun grenzen aan.
We stellen regelmatig vast dat leerkrachten te kampen hebben met het gebrek aan materialen
en infrastructuur, maar ook aan kennis en kunde om leerlingen grondig te coachen bij het in
handen nemen van hun leerproces.

De uitbouw van LeerLabs is een eerste stap in het omkaderen en begeleiden hoe leerkrachten
anders les kunnen geven. Een aangepaste methodiek, maar soms ook een specifieke
infrastructuur, zullen hierbij nodig zijn.