Academie Hoboken

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Kunstig competent

In Hoboken werken we met het leerplan Kunstig Competent.

Deze evaluatie werkt zonder punten.
De evaluatie vertelt niet de hoeveelste je bent, evenmin hoeveel punten je waard bent. Centraal staan 5 rollen of ontwikkelingsgebieden die we bij onze leerlingen ontwikkelen: 

Voor de podiumkunsten (muziek, woord en dans) gebruiken we de rollen: 
vakman, kunstenaar, performer, onderzoeker en samenspeler.

Voor de beeldende kunsten gebruiken we de ontwikkelingsgebieden:
verbeelden, onderzoek, vakmanschap, dialoog en tonen.

 

Wat betekenen die rollen/ontwikkelingsgebieden?

Om artistieke ontwikkeling te realiseren streven we ernaar dat een leerling volgende artistieke competenties verwerft: 

 

 
kunstenaar/verbeelden: experimenteren, creëren, zich op een persoonlijke wijze uitdrukken, zich inleven


onderzoeker/onderzoek: nieuwsgierig en onderzoekend zijn, eigen sterktes en werkpunten benoemen,
proces zichtbaar maken, eigen horizon verruimen


 vakman/vakmanschap: techniek, materiaal en basisvaardigheden beheersen, werken met/aan kwaliteit,
 werkhouding ontwikkelen, vakkennis hanteren  

 
samenspeler/dialoog:
 samenwerken, feedback geven en ontvangen, in dialoog gaan
(extra podiumkunsten: samen maken, respect tonen voor anderen en hun werk) 

 
performer/tonen: werk selecteren, werk tonen
(extra podiumkunsten: tonen met kwaliteit, de codes van het (zich) tonen gebruiken, publiek willen raken en eigen oeuvre opbouwen)

Leerlingen komen binnen in het deeltijds kunstonderwijs als een unieke persoon, een unieke ik met eigen dromen en wensen, met een eigen voorgeschiedenis en achtergrond.
De verschillende artistieke competenties nodigen onze docenten uit om met verschillende brillen naar onze leerlingen te kijken.

 

Hoe verloopt dit evaluatieproces?

Algemeen

Belang van permanente feedback
We hechten er veel belang aan dat de leerlingen doorheen heel het jaar op een respectvolle manier feedback ontvangen door de eigen leerkracht(en) en medestudenten.
In het kunstonderwijs is permanente feedback een essentiële en noodzakelijke manier van werken.. De student stuurt zichzelf bij wanneer hij merkt dat iets niet lukt. De leerkracht observeert de student en geeft aanwijzingen om het oefenen en werken bij te sturen indien nodig. 

Artistieke feedback
2x per jaar

vrijdag 1 september 2023