Academie Hoboken

muziek - woord - dans - beeld

Beeld

Duur: 2 jaar, 4 uur per week

De oriëntatieateliers zijn er voor de leerlingen die zich willen oriënteren of proeven van een bepaalde kunstrichting.
Na het beëindigen van deze opleiding hopen we dat je een duidelijke keuze kan maken en wil doorgroeien in een bepaalde (kunst)discipline.

Duur: 4/5 jaar, 10/8 uur per week 

Enkel na afstuderen in een bepaald atelier
Duur: 2 jaar