Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

De Sociale Dienst

De sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs werkt rond kansarmoede en ondersteunt zowel schoolteams als ouders. 

Schoolrekeningen

Onbetaalde rekeningen, elke school wordt er mee geconfronteerd. Toch is de reden waarom deze schoolrekeningen niet betaald worden, heel uiteenlopend. Met de start van een eigen Sociale Dienst wil het Stedelijk Onderwijs het aantal onbetaalde schoolfacturen terugdringen vanuit een sociaal verantwoorde en ethische aanpak. Wie problemen heeft met betalen, kan een aantal stappen ondernemen. 

Sociaal beleid op school

Op doelgerichte wijze wil de Sociale Dienst de scholen sterker maken in hun eigen sociaal beleid. De dienst biedt hen ondersteuning op het vlak van schoolfacturatie, geeft advies, bemiddelt met ouders en verwijst waar nodig door. Scholen kunnen bij de medewerker van de Sociale Dienst terecht voor zowel financieel advies als bredere sociale vragen. De Sociale Dienst behandelt onder andere vragen met betrekking tot:

  • schoolfacturatie
  • afbetalingsplannen
  • kwijtscheldingen
  • informatie rond sociale tarieven
  • fondsen
  • materiële hulp
  • subsidiekanalen
  • sociale kaart
  • sociale organisaties in de wijk
  • socio-culturele partners

Projecten kansarmoede

Daarnaast gaat de dienst ook projectmatig aan de slag met het kinderarmoedethema op vraag  en op maat van een school. Ook biedt de dienst vorming aan voor scholengemeenschappen. Hiermee wil de Sociale Dienst scholen ondersteunen in het wegwerken van onbetaalde schoolrekeningen en tegelijk een bijdrage leveren aan de detectie en preventie van kinderarmoede.

De Sociale Dienst heeft een samenwerkingsovereenkomst met het stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en werkt nauw samen met de CLB-ankers. Daarnaast werkt de dienst ook samen met de stedelijke dienst  X-stra! van het bedrijf Samenleven. X-stra! blijft haar eigen werkzaamheden samen met het OCMW op het terrein verder zetten.

Waar vind je de Sociale Dienst?

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Biekorfstraat 72, 2060 Antwerpen

Contact

Siegrid De Smedt - 03 338 50 90 - siegrid.desmedt@so.antwerpen.be