Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Lokaalverhuur

Heel wat verenigingen en clubs gebruiken lokalen van het Stedelijk Onderwijs om hun werking te organiseren. Zij zijn, net als wij, afhankelijk van beslissingen van de overheid, maar op dit moment kunnen de meeste van deze activiteiten doorgaan. Het is voor hen dus erg belangrijk dat de terbeschikkingstelling van schoollokalen kan starten. Dat kan, maar onder bepaalde voorwaarden.

Om de hygiënemaatregelen te kunnen verzekeren past de schoonmaak haar organisatie zo aan dat de gebruikte zones steeds nà de reservaties en vóór de start van de school gepoetst kunnen worden. Deze aangepaste schoonmaakplanning wordt ten vroegste verwacht tegen 14 september. Dat betekent dat reservaties pas vanaf 15 september kunnen starten. De effectieve startdatum wordt per schoollocatie vastgelegd.

De bestaande werkingen blijven doorlopen, maar nieuwe aanvragen worden voorlopig niet  goedgekeurd.

Bij wijziging van de “Corona kleurcodes” in kader van onderwijs, zal dit enkel in specifieke gevallen impact hebben op het gebruik van de schoollocaties door de externen:

*De aanvragers zullen, bij goedkeuring, bovendien aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • De corona-proof organisatie en het onderhoud ifv het eigen gebruik ligt bij de aanvrager. Dit wordt door hem gedocumenteerd (en is opvraagbaar in geval van controle of twijfel) Het AGSO voorziet een overzicht van geschikte producten voor het onderhoud + instructies
  • De beperkingen als gevolg van circulatie of opstellingen van lokalen in de school moeten gerespecteerd worden
  • de organisator mag enkel gebruik maken van de schoollocatie voor activiteiten die toegestaan zijn binnen de geldende afspraken of maatregelen vanuit de verschillende overheden; de organisator is zelf verantwoordelijk om hierover up-to-date te blijven

**Doorlopende reservaties die vallen binnen de gebruiksuren van AGSO kunnen slechts doorgaan bij de kleurcode “geel” én mits positief advies van de lokale preventieverantwoordelijke (obv een risico-analyse over het mogelijk contact tussen de externen en de eigen leerlingen/cursisten) Alle aanvragers krijgen hier vandaag ook bericht over.

Nieuwe aanvragen voor doorlopende of éénmalige reservaties worden voorlopig niet goedgekeurd.

Huur een lokaal bij het Stedelijk Onderwijs!

Ben je op zoek naar een vergaderzaal, sportruimte of locatie voor film- en tv-opnames?
Het Stedelijk Onderwijs wil haar scholen maximaal openstellen. Dat doet ze door haar gebouwen na de schooluren ter beschikking te stellen aan buurtbewoners, verenigingen of bedrijven. Zo nemen onze scholen een echte plek in het sociale weefsel van de stad in.

Meer info over ons aanbod, de kostprijs en de mogelijkheden:
Contacteer dan de beheerder 'Open infrastructuur' via open.infra@so.antwerpen.be.

Bijlagen

Bijkomende informatie verzekeringspolis Stedelijk Onderwijs Antwerpen