FabLab+

Creatief laboratorium

Algemene visie

Maken = Doen = Leren

In het FabLab+ gaan de leerlingen op creatieve wijze aan de slag, met oude techniek en nieuwe technologie. Er wordt steeds getracht te werken volgens alle verschillende stappen uit het ‘technisch proces’ .

In dit hele proces proberen we steeds uit te gaan van de kracht van de ideeën van de leerlingen zelf. De leerkracht inspireert, begeleidt en stuurt bij waar nodig.
Dit is niet altijd makkelijk. Het vraagt van de leerkracht een goede voorbereiding en juiste aanpak. Het vraagt vertrouwen geven aan de leerlingen en reflecteren op de eigen kennis, maar ook op de manier van lesgeven.

De leerkracht dient voornamelijk een begeleidende of coachende rol te bieden. Hij/zij zorgt voor een veilige omgeving waardoor iedereen kan deelnemen aan dit creatief-technisch proces.
De kunst van de leerkracht is een antwoord te geven op vragen, maar niet het antwoord als oplossing.

De leerlingen leren samenwerken door de verschillende taken te verdelen, afspraken te maken, gebruik te maken van peer coaching en samen te reflecteren. Ze leren zich bewust te worden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke resultaat.
Dit is niet altijd eenvoudig.
Hoe kan je leerlingen het gevoel geven dat zij zelf de regie in handen hebben over hun eigen leren?
Hoe kan je ervoor zorgen dat leerlingen zelf nieuwe ideeën bedenken?
Hiervoor bieden we een brede waaier aan oplossingen en methodieken die in de klas gebruikt kunnen worden.