FabLab+

Creatief laboratorium

Onderwijs

In onze complexe maatschappij is er vandaag een grote nood aan mensen met STEAM-profielen. STEAM staat voor ScienceTechnologyEngineeringArt - Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.

Het FabLab+ is een initiatief om leerkrachten te ondersteunen om 'techniek & wetenschap' op een vernieuwende en boeiende manier te integreren in het huidige lesaanbod.
Door middel van specifieke opleidingen en workshops maken we de leerkrachten vertrouwd met verschillende innoverende technieken en machines.
We trachten 'alle' leerkrachten te betrekken. We zijn er van overtuigd dat 'techniek & wetenschap' in alle vakken een plaats kan krijgen.

Alle onderwijsniveaus zijn welkom, al leggen we voornamelijk de klemtoon op de overgang van derde graad lager onderwijs naar eerste graad secundair onderwijs.
Het FabLab+ gelooft in de sterkte om netoverschrijdend te werken en staat dus open voor iedereen.

Samen met de leerkrachten gaan we op zoek hoe we alles kunnen laten aansluiten bij de leerplandoelen met als ultieme doel de leerlingen te prikkelen voor 'wetenschap & techniek'.

 

Reservaties FabLab+ schooljaar 2020-2021

Het FabLab+ team herbekijkt momenteel zijn werking.
Vanaf volgend schooljaar zal de klemtoon van onze werking verschuiven.
Het accent zal eerder liggen op het 'versterken van leerkrachten binnen STEM-onderwijs'.
De bezoeken zoals gekend (in de vorm van workshops voor leerlingen) zullen naar alle waarschijnlijkheid aangepast worden.

Momenteel wordt dit intern, inhoudelijk en praktisch uitgewerkt.
Tegen september voorzien we infosessies. Het is pas na deze toelichtingen dat er gereserveerd kan worden voor het nieuwe schooljaar, volgens de nieuwe principes.
Nu inschrijven voor volgend schooljaar is dus nog niet mogelijk.

Meer concrete info volgt weldra op deze website.

 

Het FabLab+ als ondersteuning bij de uitwerking van je klasproject.

logo FabChallenge

Durf jij de uitdagingen aan te gaan met je klas?

Leer werken met de verschillende machines. Breng meer STEAM in je klas.

Specifieke opleidingen over innoverende technieken.

Creëer je eigen didactisch materiaal.

Van eenvoudige computerprogramma's tot gesofisticeerde robots.

Maak vrijblijvend kennis met het FabLab+.

DynamoOPWEG brengt je klas gratis met De Lijn.

Een virtuele presentatie voor je team doorheen het FabLab+.