FabLab+

Creatief laboratorium

Onderwijs

Kom jij mee ...

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal de werking van het FabLab+ aangepast worden.

De bijgestuurde doelstellingen zullen vanaf dan de volgende zijn:

  • Promoten van de technische en wetenschappelijke richtingen.
  • Versterken van leraren in techniek / STEM.
  • Aanbieden van een techniek-ruimte / atelier.

 

Vandaag spreekt iedereen vol lof over STEM- en TECHNIEK-onderwijs.

Maar waar gaat het nu precies over? Hoe integreer ik dit in mijn lessen?
We stelden de afgelopen jaren vast dat heel wat leerkrachten met concrete vragen zitten, dat ze aangeven door de bomen het bos niet meer te zien, dat ze nood hebben aan ondersteuning.
Het is voor de leerkrachten niet altijd even duidelijk hoe de leerplannen en eindtermen praktisch vertaald dienen te worden in lessituaties.

Daarom zullen we vanaf het schooljaar 2020-2021 de focus opnieuw meer gaan leggen op het ondersteunen van leerkrachten.
We organiseren hiervoor verschillende opleidingen voor leerkrachten, waarbij zowel inhoudelijk, methodologisch, maar ook technisch, verschillende goede voorbeelden aan bod komen. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de technische principes en worden de verschillende fasen van het technisch proces doorlopen.

De leerkrachten kunnen hierna met hun leerlingen, zowel in de klas, in het FabLab als in de doe-ruimte, zelfstandig aan de slag.

 

Concreet houdt dit in dat er praktisch een aantal zaken zullen veranderen.

Onze werking wordt hierdoor in 3 grote onderdelen opgedeeld.

1° Opleidingen voor leerkrachten.
Leerkrachten worden ondersteund in het voorbereiden en uitvoeren van STEM- en TECHNIEK-lessen in de klas en in het FabLab+.
Bij aanvang brengen we samen met de leerkracht in kaart wat al goed zit en waar een verdere verdieping noodzakelijk is.
Er wordt een persoonlijk traject op maat uitgestippeld.
Verschillende opleidingen worden voor de leerkrachten voorzien.

2° FabLab (atelier met machines en materialen).
Dit is een ruimte waar leerkrachten met hun leerlingen de machines zoals lasersnijders, 3D-printers, CNC-machine, snij-/printplotter, … kunnen gebruiken.
De activiteit wordt in de eigen klas voorbereid, het atelier wordt gebruikt om hetgeen voorbereid is concreet te gaan ‘maken’.
De leerkracht stuurt en begeleidt de activiteit in het FabLab.
De begeleiding van het FabLab-team (voornamelijk praktisch en technisch) beperkt zich tot 1 medewerker. Indien nodig volgt de leerkracht eerst één of meerdere opleidingen.

  • STEM- of TECHNIEK-activiteit. Gebruik het FabLab+ om de maak-fase uit het technisch proces te concretiseren.
  • Gebruik het FabLab+ als middel om leerinhoud te concretiseren (specifieke studierichting / opleidingen). Vaklokaal.

3° Doe-ruimte
Dit is een plaats waar voldoende ruimte aanwezig is om met de leerlingen te gaan experimenteren en/of tinkeren. Hiervoor zijn geen technologische machines nodig, maar wel voldoende materialen en kleinere handgereedschappen.

  • Dit zijn activiteiten waarbij heel wat elementen van onderzoekend en ontwerpend leren aan bod komen. Op die manier worden de leerlingen op een laagdrempelige manier geënthousiasmeerd voor wetenschap en techniek.

 

Prioritaire doelgroepen onderwijs

  • Leerkrachten met hun leerlingen uit de 3de graad lager onderwijs (TECHNIEK-activiteiten).
  • Leerkrachten met hun leerlingen uit de 1ste graad secundair (STEM-activiteiten).
  • Leerkrachten met hun leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair (specifieke studierichtingen).
  • Andere onderwijsvormen (specifieke activiteit gekaderd in de opleiding)

 

Zoek je meer info over onze MAKEASE?
 

Aan de slag met het technisch proces. Ontdek onze ondersteunende subsite.

Vanaf september 2020 gaat het FabLab+ 2.0 van start. Ontdek hier de nieuwe visie en aanpak!

Ontdek het aanbod opleidingen voor leerkrachten!

Het FabLab+ als ondersteuning bij de uitwerking van je klasproject.

Durf jij de uitdagingen aan te gaan met je klas?

De self-assessment tool helpt leerkrachten om STEM te integreren in hun lessen. Op basis van een korte vragenlijst wordt een activiteit aanbevolen die is afgestemd op de specifieke competenties en activiteitengebieden van de leerkracht.

Creëer je eigen didactisch materiaal.

Maken = doen = leren!
Lees hier hoe wij onderwijs zien.

Kijk hier wanneer je als leerkracht terrecht kan in het FabLab+

Van eenvoudige computerprogramma's tot gesofisticeerde robots.

DynamoOPWEG brengt je klas gratis met De Lijn.

Een (oudere) virtuele presentatie doorheen de werking van het FabLab+.

ARTIFEX is een grootschalig ERASMUS+ project dat het Stedelijk Onderwijs coördineerde.
Hier vind je de algemene (externe) website. Centrale thema: out-of-the-classroom leeromgevingen.

Deze sub-site is nog in opbouw. Maar wie wil kan alvast eens binnen piepen!