FabLab+

Creatief laboratorium

Boek een LeerLab

Nood aan een aangepaste leeromgeving, extra ruimte, materialen en/of de bijzondere machines?
Reserveer één van de LeerLabs en kom jouw eigen klasproject hier realiseren met je leerlingen.
Wij voorzien de technische ondersteuning, de leraar de pedagogische inhoud.

 

WIE KAN EEN LEERLAB RESERVEREN?

 • Het reserveren van een LeerLab is helaas enkel mogelijk binnen een opleiding- of onderwijscontext.
 • Bij het 'louter reserveren' van een LeerLab voorziet de leerkracht zelf een inhoudelijke activiteit!
 • De ruimte, alle machines en materialen behorend tot het Lab kunnen gebruikt worden.

 

HOE KAN IK EEN LEERLAB RESERVEREN?

 • Neem best telefonisch contact met ons op, of stuur ons een mail.

 

WAT ZIJN DE VEREISTEN?

 • Voorbereiding! De leerkracht is op de hoogte van de mogelijkheden van het LeerLab, hij/zij weet hoe de machines werken en hoe de eventuele bestanden worden opgemaakt.
 • Indien nodig volgt de leerkracht vooraf een technische en/of pedagogische opleiding.
 • De leerkracht is op de hoogte van het huishoudelijk reglement en zorgt er ten allen tijden voor dat deze afspraken nageleefd worden (ook door zijn/haar lln.).

 

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • We staan steeds standby. Bij praktische/technische problemen helpen we je graag.
 • Verder gaat de leerkracht met zijn klas zelfstandig aan de slag.
 • Indien nodig, indien er zich een onvoorzien probleem voordoet, zijn we er natuurlijk om je verder te helpen.

 

WAT KAN JE NIET VAN ONS VERWACHTEN?

 • We nemen de les niet over.
 • We geven geen instructie aan je leerlingen (tenzij dit anders werd afgesproken in de vorm van voorafgaande een opleiding).
 • Digitale bestanden worden niet door ons uitgetekend.

 

HEB JE GEEN INSPIRATIE?

 • Bekijk onze Klasuitdagingen. Bij deze activiteiten gaan we samen aan de slag.