Defensie en veiligheid

Over deze studierichting

3e graad - tso

7e jaar - tso

Wat is Defensie & veiligheid?

Deze studierichting wil je voorbereiden op veiligheidsberoepen bij de bewakingssector, de brandweer, defensie, de gevangenissen of de politie.

Het lessenrooster bestaat uit een basispakket algemene vakken dat identiek is aan de andere TSO-studierichtingen. Daarbovenop komt een specifiek gedeelte met 6 uren sport en heel wat specifieke, beroepsvoorbereidende vakken.

De defensielessen worden gegeven door lesgevers van het leger in de school of tijdens stages in het leger. Een ander opleidingsonderdeel heeft te maken met de brandweer.Je kan verschillende modulecertificaten behalen die je kunnen helpen het brevet van brandweerman te behalen.

Daarnaast word je gevormd tot bewakingsagent. Je wordt ook voorbereid op de testen van het Federaal Geschiktheidsattest. Dit is het attest dat je nodig hebt om te kunnen solliciteren bij een hulpverleningszone of bij de Civiele Bescherming.

De lessen bestaan uit theoretische pakketten, werkplekbezoeken, workshops en inleefstages. Het filmpje hieronder laat je mee proeven van onze militaire stage: 

Belangrijke vaardigheden en attitudes in deze opleiding:

  • communicatieve vaardigheden
  • in team kunnen werken
  • stressbestendig zijn
  • psychologische conflicthantering
  • procedures kunnen opvolgen en discipline
  • managen en coachen
  • sportief aangelegd zijn en doorzettingsvermogen tonen