Logistiek Assistent Duaal (Se-n-Se)

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
3e graad
Se-n-Se

Duaal leren

Wat is de studierichting Logistiek Assistent Duaal (Se-n-Se)?

In de opleiding Commercieel Assitent Duaal (Se-n-Se) combineer je (als je een werkplek vindt) normaal gezien 2 dagen op school met 3 dagen op de werkvloer. Zo zet je je kennis onmiddellijk om in praktijk. Dit is de ideale situatie, maar het hangt van je werkplek af of deze ideale regeling kan gevolgd worden. Als je kan werken, gebeurt dit volgens de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van de sector. Je krijgt alle nodige info daarover via de school. 

Deze opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied Handel.

Het standaardtraject voor de opleiding Commercieel Assistent Duaal (Se-n-Se) is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie(s):

 • Beroepskwalificatie bk-0297-3 logistiek assistent magazijn,
  • niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Lees op deze pagina van de overheid wat beroepskwalificaties juist zijn. 

Wat kan je worden met een diploma Logistiek Assistent Duaal (Se-n-Se)? 

In deze opleiding leer je: 

 • het administratief ondersteunen van alle of een gedeelte van de logistieke activiteiten zoals:
  • ontvangst
  • opslag
  • voorbereiding van orders
  • bevoorrading
  • behandeling (VAL)
 •  rekening houden met eisen zoals:
  • timing
  • kwaliteit
  • kostprijs
  • duurzaamheid
  • veiligheid
  • hygiëne

Alles met het oog op het vlotte verloop van het logistieke proces van de afdeling, organisatie en het bedrijf waar jij voor werkt. 

Naast deze specifieke lesinhoud krijg je ook een algemene vorming: 
De verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso is opgenomen in het standaardtraject en omvat alle eindtermen of een verwijzing naar de inhoud van deze onderdelen:

 • Project algemene vakken
  • De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso.
 • Moderne vreemde talen (Frans of Engels)
  • De vakgebonden eindtermen van Frans of Engels van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso.
 • Vakoverschrijdende eindtermen
  • De vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs.

De opleiding is een Se-n-Se (secundair-na-secundair) of specialisatiejaar en duurt 1 schooljaar, tenzij jouw individuele leerweg een andere duurtijd nodig heeft. Als je deze succesvol hebt afgerond kan je dus aan de slag als logistiek medewerker bij een klein of (middel)groot bedrijf. Dat kan meer administratief, meer uitvoerend of een combinatie van beiden zijn afhankelijk van het bedrijf waar jij aan de slag kan.