Onthaal, Organisatie en Sales Duaal

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
3e graad

Duaal leren

Wat is de studierichting Onthaal, Organisatie en Sales Duaal? 

In de opleiding Onthaal, Organisatie en Sales Duaal combineer je (als je een werkplek vindt) normaal gezien 2 dagen op school met 3 dagen op de werkvloer. Zo zet je je kennis onmiddellijk om in praktijk. Dit is de ideale situatie, maar het hangt van je werkplek af of deze ideale regeling kan gevolgd worden. Als je kan werken, gebeurt dit volgens de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van de sector. Je krijgt alle nodige info daarover via de school. 

Deze opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied Handel.

Het standaardtraject voor de opleiding Onthaal, Organisatie en Sales Duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie(s):

 • Beroepskwalificatie bk-0447-2 winkelverkoper,
  • niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
 • Beroepskwalificatie bk-0205-3 administratief medewerker onthaal,
  • niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Lees op deze pagina van de overheid wat beroepskwalificaties juist zijn. 

Wat kan je worden met een diploma Onthaal, Organisatie en Sales Duaal? 

In deze opleiding leer je:

 • personen correct te onthalen en informeren
 • een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren
 • klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten (dus geen bedrijven) te verkopen om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie mee te behalen

Je moet je opleidingstraject vervullen binnen 2 verschillende contexten:

 • een verkoopomgeving
  • Als je verkoopomgeving alleen non-food of alleen food aanbiedt, zal je de vaardigheden en kennis die je niet op de job kan aanleren op school aangeleerd krijgen.
 • een onthaalomgeving

Naast deze specifieke lesinhoud krijg je ook een algemene vorming: 
De verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso is opgenomen in het standaardtraject en omvat alle eindtermen of een verwijzing naar de inhoud van deze onderdelen:

 • Project algemene vakken
  • De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso.
 • Moderne vreemde talen (Frans of Engels)
  • De vakgebonden eindtermen van Frans of Engels van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso.
 • Vakoverschrijdende eindtermen
  • De vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs.

De opleiding duurt 2 jaar, tenzij jouw individuele leerweg een andere duurtijd nodig heeft. Als je deze succesvol hebt afgerond kan je dus aan de slag als bijvoorbeeld onthaalmedewerker bij een klein of (middel)groot bedrijf, salesmedewerker of klantendienstmedewerker.

Je kan je skills en kennis ook nog versterken door het volgen van de opleiding Commercieel Assistent Duaal Se-n-Se (secundair-na-secundair)