Peerdsbos

Authentieke leeromgeving Peerdsbos

Visie

Waar wij voor gaan: iedereen helemaal op zijn plek

Authentieke Leeromgeving Peerdsbos is de referentie binnen AG Stedelijk Onderwijs voor extra-murosactiviteiten, als realistische leerwerkplek voor jongeren (al dan niet met beperking) en als vormings- en vergaderlocatie. Onze droom is een vormings- en recreatienetwerk met iedereen helemaal op zijn plek.

Extra-murosactiviteiten

De unieke ligging in een groene omgeving op een boogscheut van het stadscentrum is een grote troef van het domein. Stadskinderen maken er kennis met de natuur en beleven er sport en spel in openlucht. Leerkrachten kunnen, mits een beetje voorbereiding thuis of in de klas, beroep doen op het pedagogisch aanbod, inclusief ontwikkelingsdoelen.

Realistische leerwerkplek voor (kwetsbare) jongeren

Dankzij de aanwezigheid van bezoekers (jong en oud) is er altijd zinvol werk voor jongeren uit het gewoon, deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs en dit in een realistische context. Ze leren er arbeidsvaardigheden en leren wat een werkattitude is, als voorbereiding op een latere stage of tewerkstelling. Ook voor studenten van de hogeschool biedt het domein uitdagingen voor bv. de opleidingen Landmeten, Marketing of Bouw.

Vormings- en vergaderlocatie

Opdat het werk dat jongeren op het domein leren, tegelijkertijd ook liefst zinvol is, verwelkomen we volwassenen die zich willen (bij)scholen of die op verplaatsing wensen te vergaderen. Hierdoor komen we tegemoet aan andere ontwikkelingsdoelen dan bij het bezoek van bv. kinderen het geval is. Omdat het domein toebehoort aan AG Stedelijk Onderwijs, bespaart dit de organisatie bovendien heel wat kosten op het huren van externe vergaderlocaties.

 

Waar wij voor staan: ontspannings- en vormingslocatie voor (bijna) iedereen.

Een uitgebreid netwerk van onze eigen stadsscholen en externe partners zorgt voor een organisatie die constant in beweging is ter bevordering van de kwaliteit, betrokkenheid en samenhorigheid. In een veilige en uitdagende omgeving begeleiden we kwetsbare jongeren op weg naar actief burgerschap. Dankzij o.a. de privéverhuur van het domein kunnen we blijven investeren in de verfraaiing en ontwikkeling van een uitdagende leeromgeving voor jong en oud waar iedereen van tel is.

Externe partners

Zowel interne als externe partnerships dragen bij aan het succesverhaal van Peerdsbos. We blijven investeren in het opbouwen en onderhouden van goede relaties, wat de betrokkenheid (ownership) versterkt en resulteert in een netwerk van zowel waardevolle klanten als partners. Enkele partners:

  • Secundaire scholen: Stedelijk Lyceum Offerande en Olympiade, Gymnasium, Kunstkaai en Kozi
  • Buitengewone secundaire scholen: De Leerexpert Schoolstraat, Begijnenvest en Schotensesteenweg
  • Stad Antwerpen
  • Groep INTRO
  • AP Hogeschool

Actief burgerschap

We bieden leerprojecten aan in een veilige context buiten de thuisschool: de bouw van een tuinhuis, verfraaiing door schilderwerken, fietsherstellingen enz. Daarnaast investeren we in een uitdagend sport-, speel en leerdomein door in te spelen op behoeften als verkeerseducatie.

Privéverhuur van het domein

Wat deze locatie en dit concept uniek maakt, is dat Peerdsbos er is voor iedereen. Buiten de schooluren kan het domein gehuurd worden door bedrijven of particulieren. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de verdere ontwikkeling van het domein. 

 

Download de visie van Authentieke Leeromgeving Peerdsbos als Word-bestand.

Download de Brochure van Authentieke Leeromgeving Peerdsbos.