Raad van bestuur en directiecomité

Raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden, die een evenredige vertegenwoordiging vormen uit de politieke fracties vertegenwoordigd in de Antwerpse gemeenteraad. De raad van bestuur is een onmisbare schakel tussen het stadsbestuur en Stedelijk Onderwijs. De leden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich voordoen binnen Stedelijk Onderwijs en houden voeling met de dagelijkse realiteit van het onderwijsveld.

De raad van bestuur heeft o.a. beslissingsbevoegdheid over:  

 • de strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie  
 • de goedkeuring van school-, centrum- en academiereglementen  
 • het oprichten, sluiten of fusioneren van studierichtingen en het instellen en programmeren ervan  
 • de beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag  
 • alle collectieve regelingen inzake personeel  
 • principiële beslissingen over grote investeringsdossiers  
 • structurele samenwerkingsverbanden met derden

De leden van de raad van bestuur zijn:   

 • Jinnih Beels (Vooruit), voorzitter  
 • Paul Cordy (N-VA), ondervoorzitter  
 • Marc Swyngedouw (Vooruit)  
 • Claude Marinower (Open Vld)  
 • Koen Daniëls (N-VA)  
 • Greet Valck (N-VA)  
 • Nathalie van Baren (N-VA)  
 • Sanne Descamps (N-VA)  
 • Bavo Smits (CD&V)  
 • Mie Branders (PVDA)  
 • Sander Rottiers (Groen)  
 • Peggy Pooters (Vlaams Belang)

Directiecomité

Het directiecomité van Stedelijk Onderwijs staat in voor het dagdagelijks beleid en beheer van de organisatie. Het vertaalt het beleid van de raad van bestuur naar strategische en operationele doelstellingen en zorgt er mee voor dat iedereen binnen het Stedelijk Onderwijs dezelfde koers vaart.   

Het strategisch team bestaat uit:  

 • Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur  
 • Wim Van Rompu, directeur onderwijsorganisatie  
 • Jan Torfs, personeelsdirecteur  
 • Jeff Van Poppel, zakelijk directeur  
 • Rombout Vandael, directeur onderwijskwaliteit