Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Cross-over project +18 jaar

Over de opleiding

In het cross-over project combineer je twee 4e graadateliers. Je volgt in elk atelier 4 uur les per week.
Je kiest een mentor uit één van de twee ateliers.

Deze opleiding staat open voor iedereen, met of zonder ervaring. We adviseren echter om een eerste 4e graadsrichting af te ronden en vervolgens pas te starten met de opleiding cross-over. De nieuwe techniek bied je dan de kans je beeldende oplossingen te verrijken met een nieuw medium. Je gaat op zoek naar raakvlakken tussen de twee media; waar ze elkaar versterken en aanvullen. 

Je kan kiezen tussen volgende 4e graadateliers:

- Projectatelier
- Schilderen
- Tekenen 
- Mozaïek
- Restauratie

Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op met directeur hans.albrecht@so.antwerpen.be