Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Cross-over project +18 jaar

Over de opleiding

Je hebt de vierde / hogere graad  succesvol afgelegd. Je wil je nog verder ontwikkelen binnen je medium? De academie richt naast de specialisatie nog een ‘cross-overproject’ in.

In het cross-over project combineer je twee 4e graadateliers. Je volgt 4 uur per week les in het atelier waarin je de 4e graad reeds afgrond hebt én je volgt 4 uur per week les in een nieuw atelier.  
Je kiest een mentor uit één van de twee ateliers.

De nieuwe techniek biedt de kans je beeldende oplossingen te verrijken met een nieuw medium. Je gaat op zoek naar raakvlakken tussen de twee media; waar ze elkaar versterken en aanvullen. 

Je kan kiezen tussen volgende 4e graadateliers:

- Projectatelier
- Schilderen
- Tekenen 
- Mozaïek
- Restauratie