Academie Hoboken

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

specialisatie woord vanaf 18 jaar

Over de opleiding

In het kort
Specialisatie is een verdiepend en verbredend traject na of tijdens een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding specialisatie worden je vaardigheden verder ontwikkeld in functie van jouw artistieke parcours.
Het aantal studenten dat toegelaten wordt is beperkt.

Procedure interne kandidaten
Studenten die reeds les volgen op de academie, kunnen zich kandidaat stellen met een schriftelijke motivatie, ondersteund door de leerkracht.
Meer info bij je leerkracht. 

Procedure externe kandidaten
Externe kandidaten die nog geen les volgen op de academie, kunnen zich kandidaat stellen met een schriftelijke motivatie en een overzicht van voorheen gevolgde opleidingen.

Kostprijs 

Als je op 31 december 2023 tussen de 18 en 24 jaar bent, betaal je 173€. 
Als je op 31 december 2023 25 jaar of ouder bent, betaal je 392€ of 173€ bij een verminderd tarief.

Heb je recht op een verminderd tarief? Controleer het hier: https://www.stedelijkonderwijs.be/deacademies/criteria-voor-sociale-verm... 

18+: Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en in stad Antwerpen woont, dan krijg je een bijkomende korting via de Dienst Vrije Tijd van de stad. Je betaalt dan €78.