Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Schoolreglement de Academies

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Schoolreglement 2020 - 2021

Schoolreglement 2021 - 2022