Schoolreglement de Academies

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Schoolreglement 2021 - 2022

Schoolreglement 2022 - 2023

Schoolreglement 2023 - 2024