Leerlingen en medewerkers van De Leerexpert Dullingen en MFC Mytyl tonen nieuwe gebouwen tijdens feestweekend

Op zaterdag 23 oktober van 12 uur tot 17 uur uur tonen De Leerexpert Dullingen (school voor buitengewoon kleuter-, lager- en secundair onderwijs) en het MFC Mytyl (multifunctioneel centrum) van het Stedelijk Onderwijs hun nieuwe gebouwen aan de buitenwereld. Iedereen is welkom voor een rondleiding en een hapje en een drankje.

In aanwezigheid van Jinnih Beels, Antwerps schepen voor Onderwijs en Jeugd toonde het schoolteam hoe het nieuwe gebouw inspeelt op hun geïntegreerde manier van werken. Zorgverlening, therapie en onderwijs gaan hand in hand. Zo creëren ze elke dag opnieuw een warme tweede thuis voor alle leerlingen. 
 

Het nieuwe gebouw 

Om deze werking nog beter te faciliteren, had de school een nieuw gebouw nodig. De bestaande gebouwen werden grondig gerenoveerd en hier en daar uitgebreid. Er kwam een nieuwbouw bij met 9 extra klassen, 2 leefgroepen, verzorgingsruimtes en sanitair. Ook aan de buitenruimtes werd hard gewerkt. De school heeft nu drie speelplaatsen, telkens aangepast aan de verschillende doelgroepen. En in de loop van 2023 komt er nog een extra paviljoen op de schoolterreinen. Dat zal onderdak bieden aan een bewegingsruimte, een atelier, een belevingsruimte en berging. AG Vespa begeleidt dit geheel aan verbouwingen als gedelegeerd bouwheer. 

De school en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen zijn ontzettend blij dat de kinderen vandaag kunnen leren, leven en genieten in en rond de nieuwe schoolgebouwen. Wij investeren fors in deze schoolgebouwen. Want we weten dat leerlingen zich goed voelen in gezonde, veilige en inspirerende schoolgebouwen. En een leerling die zich goed voelt, leert ook beter. 

Een thuishaven voor kinderen en jongeren 

Deze plek is al vele decennia een veilige thuishaven voor leerlingen met een beperking. De Leerexpert Dullingen geeft les aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar (kleuter-, lager- en secundair onderwijs). Zij kunnen dus hun hele schoolloopbaan op deze plek blijven. En omdat de leraren zeer nauw samenwerken met de zorgverleners van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl, kunnen wie hier spreken van een geïntegreerde werking, waar de leerling echt centraal staat. Zorgverlening, therapie en onderwijs gaan hand in hand. Zo creëren de medewerkers een warme tweede thuis voor alle leerlingen. 

Pionier 

Vandaag werken de medewerkers samen onder de schoolnaam De Leerexpert Dullingen, maar deze plek was voor veel kinderen en jongeren al heel lang een belangrijke plek. Al sinds 1964 worden kinderen met een beperking hier verzorgd. Eerst werden zij enkel verzorgd, maar vanaf 1969 kregen ze hier ook les. De eerste leraren waren vrijwilligers en maakten zichzelf vertrouwd met het lesgeven aan kinderen met een beperking. Pas veel later werd hiervoor een specifieke opleiding ingericht. 

Feiten en cijfers 

  • 21 kleuters type 4 (motorische beperking), 37 leerlingen lager onderwijs type 4 (motorische beperking), 26 leerlingen secundair onderwijs opleidingsvorm 1* type 4 
  • 47 leraren en 42 zorgverleners 
  • 3800 m2 schooloppervlakte en 1000 m2 speelplaatsen 
  • Een totale projectkost van 9.600.000 euro (schoolgebouwen, buitenruimte en paviljoen) 
  • Gedelegeerd bouwheer: AG Vespa 
  • Ontworpen door Compagnie O Architecten 
  • Gebouwd door Brebuild algemeen bouwbedrijf 
  • Deels gesubsidieerd door Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) 

* Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. 

woensdag 20 oktober 2021
Buitengewoon Onderwijs