Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.
vb. 01/03/2021
vb. 01/03/2021

De Leerexpert August Leyweg 4 blij met renovatie

Een snoezelruimte, een 'rusthut' in elke klas, een nieuwe turnzaal, een leskeuken, een schoolbib... Het schoolteam en de leerlingen van de kleuter- en lagere school voor buitengewoon onderwijs hebben er hard naar uitgekeken. De renovatie van het schoolgebouw is klaar en dat werd gisteren gevierd met een feestje.
Subscribe to Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Nieuws