Groenbuffer voor De Leerexpert Burchtse Weel

Door de Oosterweelwerken verdween een deel van het bestaande buffergroen aan De Leerexpert Burchtse Weel, die zich situeert naast de E17, aan de ingang van de Kennedytunnel. Maar in samenspraak met Agentschap van Natuur en Bos en Stad Antwerpen, kon Stedelijk Onderwijs ervoor zorgen dat er een nieuwe groenbuffer werd aangeplant.

Waarom inzetten op groen?

Deze groenbuffer zal op termijn de geluidsoverlast verminderen en zorgen voor een betere luchtkwaliteit om en rond De Leerexpert Burchtse Weel. De fijne stofdeeltjes worden namelijk uit de lucht gefilterd. Door het gebruik van streekeigen beplantingen, zowel hoogstambomen als struiken, zal de biodiversiteit op deze locatie verhogen.

Daarnaast heeft groen een positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen. Het zorgt voor rust en zet aan tot bewegen en creatief spelen. Het is ook een aanknopingspunt om in de lessen dieper in te gaan op klimaat en milieu.

De werken

In eerste fase hebben we samen met de leerlingen van De Leerexpert Schotensesteenweg 252 (OV3 groen - tuinbeheer) 4.000m² aangeplant met bomen geleverd door de Stad Antwerpen, vanuit hun eigen bomenbank. Dit onder begeleiding van de groendienst van de Stad Antwerpen, de leerkrachten en de groenexpert van Stedelijk Onderwijs. De werkzaamheden waren onderdeel van het lessenpakket, praktijkervaring. Participatie van de leerlingen staat hierbij dan ook centraal.

vrijdag 27 januari 2023
Buitengewoon Onderwijs, Secundair Onderwijs