Leraar+

LERAAR+ is een Interreg VIaanderen-Nederland-project. In dit project werken volgende partners samen: Karel de Grote Hogeschool (Onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs), Fontys Hogeschool (Kenniscentra YES en LLO), Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, ATO-Scholenkring en scholengroep 2College.

In LERAAR+ ontwikkelen we een toolkit met bijhorende training voor schoolbesturen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers, gericht op het vormgeven van een duurzaam loopbaanbeleid in hun scholen. Deze toolkit en training worden wetenschappelijk onderbouwd en komen tegemoet aan concrete noden en uitdagingen in het werkveld. Daarom worden ze in co-creatie tussen onderzoekspartners en onderwijspartners ontwikkeld. Met dit project willen we het onderwijsveld bruikbare handvaten aanreiken om aantrekkelijke loopbaan- en groeikansen te creëren voor onderwijsprofessionals, zodat meer mensen doelbewust kiezen voor een job in het onderwijs én ook aan de slag blijven.  

Looptijd project: 1 januari 2024 – 30 juni 2026 

Meer info over LERAAR+ en projectupdates kan je terugvinden op onze projectpagina: https://interregvlaned.eu/leraar/over-ons  

maandag 25 maart 2024
Stedelijk Onderwijs - algemeen