Meer dan 1000 plaatsen extra voor leerlingen in het stedelijk secundair onderwijs

De stad Antwerpen moet de komende jaren extra leerlingen kunnen opvangen in het secundair onderwijs. Daarom investeren de stad en Stedelijk Onderwijs fors in het uitbreiden van de capaciteit binnen dit onderwijsniveau. De komende jaren komen er 1026 plaatsen bij in de stedelijke secundaire scholen van Stedelijk Onderwijs.

Jinnih Beels, Antwerps schepen en voorzitter van het Stedelijk onderwijs: “De afgelopen jaren werd voor onderwijscapaciteit in de stad een inhaalbeweging gemaakt, maar we zien vandaag dat de capaciteitsnood verschuift naar het secundair onderwijs. Daar zal ten opzichte van vandaag het aantal leerlingen nog fors groeien de komende jaren. Om daaraan tegemoet te komen doen we vanuit Stedelijk Onderwijs een inspanning en investeren we meer dan 35,7 miljoen euro voor in totaal 1026 bijkomende plaatsen in het stedelijk secundair onderwijs.”

Nieuwe afdeling Stedelijk Lyceum Groenhout in Kasteelstraat

In de bestaande schoolgebouwen tussen de Kasteelstraat en Verschansingsstraat komt een nieuwe afdeling van Stedelijk Lyceum Groenhout met plaats voor bijna 340 leerlingen. De renovatiewerken lopen volop. Stedelijke basisschool Studio Dynamo die, zich vandaag al op deze site bevindt aan de zijde van de Verschansingsstraat, mag haar nieuwe buren verwachten tegen september 2023.

Volwaardig 6-jarig programma in Merksem

Stedelijk Onderwijs zal in Merksem een nieuwe secundaire school oprichten voor leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar. Zo kunnen de leerlingen hun volledige middelbare schoolloopbaan op dezelfde school doorbrengen en stijgt de capaciteit in Merksem met 150 leerlingen. Het wordt ook de eerste secundaire school binnen Stedelijk Onderwijs die de opleiding Grieks-Latijn zal aanbieden. De planning is om vanaf september 2023 van start te gaan met het nieuwe onderwijsaanbod.

Verdubbeling capaciteit Stedelijk Lyceum Expo

Op Stedelijk Lyceum Expo kunnen over een aantal jaar 392 extra leerlingen les volgen. Het huidige schoolgebouw wordt afgebroken en in de nieuwbouw houden we rekening met een stevige uitbreiding van het onderwijsaanbod. De school groeit van 264 leerlingen naar 656 leerlingen. Tijdens de werken vangen we de leerlingen op in tijdelijke klaslokalen aan de Jan Frans van de Gaerstraat. 

Ook het aanbod van de school wordt vernieuwd. Stedelijk Lyceum Expo krijgt een eerste graad en groeit door naar een volledige domeinschool ‘economie en organisatie’, aangevuld met opleidingen uit het domein ‘sport en beweging’. In beide domeinen kunnen leerlingen kiezen voor opleidingen die arbeidsmarkt- of doorstroomgericht zijn.

144 extra plaatsen in Stedelijk Lyceum Waterbaan

Stedelijk Lyceum Waterbaan groeit binnen enkele jaren met 144 extra plaatsen van 600 naar 744 leerlingen. Om deze groei mogelijk te maken, zal er verbouwd en gebouwd worden op de huidige sites van de school aan de Sint-Rochusstraat en de Waterbaan. Aan de Sint-Rochusstraat blijft op termijn alleen stedelijke basisschool De Octopus over. Stedelijk Lyceum Waterbaan wordt volledig gegroepeerd op de site aan de Waterbaan. 

Waarom extra capaciteit in het secundair onderwijs?

De capaciteitsmonitor voorspelt voor het Antwerps secundair onderwijs een tekort van meer dan 5000 plaatsen tegen 2025. “Stedelijk Onderwijs engageerde zich om 20 procent van dit tekort op te vangen, wat overeenstemt met ons marktaandeel voor secundair onderwijs in de stad. Met deze meer dan 1000 bijkomende plaatsen komen we onze eerdere engagementen na”, verduidelijkt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur van Stedelijk Onderwijs. 

woensdag 16 maart 2022
Secundair Onderwijs, Stedelijk Onderwijs - algemeen