Stedelijk Onderwijs en stad Antwerpen investeren in zorgopleidingen op Stuivenbergsite

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en de stad Antwerpen investeren in de zorgopleidingen in onze stad. De opleiding HBO5 Verpleegkunde van het Stedelijk Lyceum Lamorinière krijgt daarom een nieuwe stek op de Stuivenbergsite. Na de renovatie zal er plaats zijn voor 270 leerlingen HBO5 Verpleegkunde. Daarmee verhogen we de capaciteit voor deze opleiding met 120 plaatsen. In een nieuw zorglab kunnen zij binnen een realistisch nagebouwde zorgcontext hun vaardigheden ontwikkelen en verfijnen. De voorbereidende werken starten in het voorjaar van 2023, zodat we een jaar later kunnen starten met de werken aan de verpleegcampus. De totale investeringskost bedraagt 9.600.000 euro.

Jinnih Beels, Antwerps schepen voor Onderwijs: “Verpleegkundige is een knelpuntberoep. Door te investeren in kwaliteitsvolle opleidingen en extra capaciteit, willen het Stedelijk Onderwijs en de stad Antwerpen bijdragen aan een vlottere instroom van zorgprofielen op de arbeidsmarkt.” 

Een nieuwe verpleegcampus 

De nieuwe verpleegcampus zal plaats bieden aan 270 leerlingen HBO5 Verpleegkunde. Daarmee creëert het Stedelijk Onderwijs 120 extra plaatsen voor deze opleiding. De leerlingen en leerkrachten zullen 1800 m² ruimte ter beschikking hebben. Daarnaast bouwen we ook een open zorglab op de campus van 530 m². 

We weten dat inspirerende en duurzame schoolgebouwen de leerwinst versterken en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten verhogen”, vertelt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs. “Bovendien maakt het zorglab op de campus de opleiding nog aantrekkelijker. Dat is nodig, want de vraag naar verpleegkundigen is erg groot.” 
 

De opleiding in cijfers 

Met een jaarlijkse groeipercentage van 18% sinds 2018 zit de opleiding HBO5 Verpleegkunde van het Stedelijk Onderwijs duidelijk in de lift. Op 1 september richtten we de 3 eerste modules in, waar meer dan 80 aspirant-verpleegkundigen op intekenden. Dit schooljaar telde onze opleiding al 198 studenten. 40% van de studenten startte met de steun van VDAB of via het opleidingsproject van de overheid (FeBi). 

Dagelijks staan 27 lectoren klaar om de toekomstige verpleegkundigen zowel op vlak van theoretische kennis als verpleegtechnische handelingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Zij worden bijgestaan door 2 fulltime kwaliteitscoördinatoren die voortdurend over de kwaliteit van onze opleiding en verpleegkundigen waken. 
 

HBO5 Verpleegkunde 

De HBO5-opleiding (Hoger BeroepsOnderwijs) situeert zich tussen het niveau van het hoger secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele bachelor (niveau 6). De opleiding bestaat uit vijf modules en duurt drie schooljaren. Na het voltooien van alle modules, studeren de leerlingen af als algemeen verpleegkundige. De opleiding is zeer praktijkgericht, leerlingen volgen een uitgebreide stage. 
 

Open zorglab 

Naast de nieuwe leeromgeving voor 270 leerlingen HBO5 Verpleegkunde, bouwen het Stedelijk Onderwijs en de stad Antwerpen ook een open en innovatief zorglab. In het open zorglab kunnen de leerlingen op een ervaringsgerichte manier hun zorgvaardigheden ontwikkelen en verfijnen. En dat binnen een realistisch nagebouwde zorgcontext. Niet alleen de leerlingen HBO5 Verpleegkunde kunnen het zorglab gebruiken, ook andere opleidingen kunnen instappen in het zorglab. Momenteel lopen er gesprekken met onder andere AP Hogeschool en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Daarnaast wordt het zorglab ook een plek waar leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs kunnen kennis maken met het zorgberoep. 
 

Zorg op Stuivenberg 

Op de site aan Stuivenberg wordt al meer dan 130 jaar zorg verleend aan de inwoners van Antwerpen. Deze rijke geschiedenis krijgt ook na de vernieuwing een duidelijke plaats op de site. Meer nog, de (medische) zorgfunctie krijgt een bredere betekenis. Naast de verpleegcampus voor de opleiding HBO5 verpleegkunde en het zorglab, krijgen ook het bestaande psychiatrisch ziekenhuis, een dienst voor somatische eerstelijnszorg, huizen voor beschut wonen en een museum over de geschiedenis van de gezondheidszorg (Lambotte) een plek op de site. 

woensdag 17 november 2021
Stedelijk Onderwijs - algemeen